Obec Borčice
Obec Borčice
obecBorčice

785. výročie prvej písomnej zmienky obce (1238 - 2023 )

Dokumenty - Tlačivá - Žiadosti

Trhové miesta - tlačivá

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby bez zmeny stavby

navrh_na__povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby_bez_zmeny_stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,77 kB
Vložené: 4. 9. 2019

Žiadosť o vydanie povolenia k predaju na trhovom mieste

žiadosť o vydanie povolenia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,72 kB
Vložené: 28. 8. 2019

Sociálna služba - tlačivá

Vyhlásenie o majetku FO

vyhlasenie_2022_06_21_09_12_54_695.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,9 kB
Vložené: 21. 6. 2022

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu

ziadost_2022_06_21_09_11_19_200.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,95 kB
Vložené: 21. 6. 2022

Životné prostredie - tlačivá

Žiadosť o výrub dreviny

ziadost o vyrub dreviny_2020_09_28_07_16_26_909.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 392,02 kB
Vložené: 28. 9. 2020

Miestne dane a poplatky

Dohoda o určení zástupcu na podanie k dani z nehnuteľnosti

dohoda o urceni zastupcu_2020_09_21_08_45_09_614.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,04 kB
Vložené: 21. 9. 2020

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnické osoby

Oznamenie_KOaDSO_pravnicke_osoby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,72 kB
Vložené: 4. 9. 2019

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - fyzické osoby

Ohlasenie_KOaDSO_fyzicke_osoby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,82 kB
Vložené: 4. 9. 2019

Priznanie k miestnym daniam právnické osoby

Priznanie k miestnym daniam právnické osoby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,56 MB
Vložené: 16. 4. 2018

Priznanie k miestnym daniam fyzické osoby

Priznanie k miestnym daniam fyzické osoby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,45 MB
Vložené: 16. 4. 2018

Stavebný úrad tlačivá

Podnet na vykonanie štátneho stav. dohľadu

podnet na vykonanie statneho stav.dohladu_2020_09_28_07_19_55_981.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194 kB
Vložené: 28. 9. 2020

Žiadosť o zrušení súp. čísla

ziadost o zruseni sup.cisla_2020_09_21_10_19_06_523.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,64 kB
Vložené: 21. 9. 2020

Žiadosť o vydanie potvredenia o začiatku užívania stavby

ziadost o veku stavby_2020_09_21_10_12_43_228.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,33 kB
Vložené: 21. 9. 2020

Žiadosť o povolenie parkovania

ziadost o povolenie parkovania_2020_09_21_09_50_57_172.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,6 kB
Vložené: 21. 9. 2020

Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komuniikácie na susedné nehnuteľnosti

ziadost o povolenie_2020_09_21_09_47_59_198.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,12 kB
Vložené: 21. 9. 2020

Prehlásenie - stav. a odborný dozor

prehlasenie stav.dozoru_2020_09_21_09_01_41_588.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,79 kB
Vložené: 21. 9. 2020

Oznámenie o začatí stavby

oznamenie o zacati stavby_2020_09_21_08_59_00_731.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,85 kB
Vložené: 21. 9. 2020

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

navrh na povolenie zmeny_2020_09_21_08_55_23_443.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,76 kB
Vložené: 21. 9. 2020

Bilancia skrývky

bilancia skryvky_2020_09_21_08_52_24_284.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,91 kB
Vložené: 21. 9. 2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby § 88

ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby_-__88.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,89 kB
Vložené: 6. 9. 2019

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby

ziadost_o_zmenu_terminu_dokoncenia_stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,08 kB
Vložené: 6. 9. 2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia

suhlas_na_prevadzku_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,06 kB
Vložené: 6. 9. 2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla stavby

ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,54 kB
Vložené: 6. 9. 2019

Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy

ziadost_o_trvale_odnatie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,39 kB
Vložené: 6. 9. 2019

Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní.

ziadost_o_stavebne_povolenie_v_zlucenom_uzemnom_a_stavebnom_konani.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,12 kB
Vložené: 5. 9. 2019

Źiadosť o stavebné povolenie studne a povolenie odberu vody

ziadost_o_stavebne_povolenie_studne_a_povolenie_odberu_vody.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,21 kB
Vložené: 5. 9. 2019

Žiadosť o stavebné povolenie

ziadost_o_stavebne_povolenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28 kB
Vložené: 5. 9. 2019

Žiadosť o rozkopávkové povolenie

ziadost_o_rozkopavkove_povolenie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 66,94 kB
Vložené: 5. 9. 2019

žiadosťo predĺženie platnosti stavebného povolenia

ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,49 kB
Vložené: 5. 9. 2019

žiadosť o povolenie zmeny stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní

ziadost_na_povolenie_zmeny_stavy_spojenu_s_uzivanim.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15 kB
Vložené: 4. 9. 2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,57 kB
Vložené: 4. 9. 2019

Žiadosť o povolenie zmeny dokončenej stavby - prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

ziadost__o_povolenie_zmeny_dokoncenej_stavby_pristavby_nadstavby_stavebne_upravy.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,53 kB
Vložené: 4. 9. 2019

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

ziadost_o_povolenie_terennych_uprav.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,02 kB
Vložené: 4. 9. 2019

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,99 kB
Vložené: 4. 9. 2019

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

ohlasenie_stavebnych_uprav_udrziavacich_prac.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,76 kB
Vložené: 4. 9. 2019

Ohlásenie drobnej stavby

ohlasenie_drobnej_stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,87 kB
Vložené: 4. 9. 2019

Návrh na vyvlastnenie

navrh_na_vyvlastnenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,39 kB
Vložené: 4. 9. 2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,74 kB
Vložené: 4. 9. 2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia

navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_vyuziti_uzemia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,1 kB
Vložené: 4. 9. 2019

Návrh na vydanie koladudačného rozhodnutia - terénne úpravy

navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_terennych_uprav.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,63 kB
Vložené: 4. 9. 2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby

navrh_na_vydanie__kolaudacneho_rozhodnutia_stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,61 kB
Vložené: 4. 9. 2019

Žiadosť o vydanie stanoviska k plánovanej výstavbe - použitie poľnohospodárskej pôdy - intravilan

Žiadosť o vydanie stanoviska k plánovanej výstavbe - použitie poľnohospodárskej pôdy - intravilan.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,49 kB
Vložené: 16. 4. 2018

Správne poplatky stavebná správa od 01.01

Správne poplatky stavebná správa od 01.01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,6 kB
Vložené: 16. 4. 2018

Prílohy k stavebnému konaniu - obsah a rozsah projektovej dokumentacie pre stavebné konanie

Prílohy k stavebnému konaniu - obsah a rozsah projektovej dokumentacie pre stavebné konanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,01 kB
Vložené: 16. 4. 2018

Informácie pre stavebníkov pri zatepľovaní a rekonštrukciách a ochrana živočíchov

Informácie pre stavebníkov pri zatepľovaní a rekonštrukciách a ochrana živočíchov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,73 kB
Vložené: 16. 4. 2018

Ostatné ekonomické a finančné dokumenty

Zásady hospodárenia obce Borčice

Zásady hospodárenia obce Borčice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,49 kB
Vložené: 16. 4. 2018
nahoru

Obecný úrad

Projekty

Kontakt

OBEC Borčice
Borčice 73
018 53 pošta Bolešov

tel.: 042 / 449 32 83
mobil:  0903 493 283 
e-mail: urad@obecborcice.sk
web: www.obecborcice.sk

V širšom okolí

trez

kúpele

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:210
TÝŽDEŇ:210
CELKOM:373496

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Obce a mestá v okolí

Borčice