Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.01.2018

Stravné lístky

18K005

neuvedená

DOXX - stravné lístky, s.r.o.

OBEC BORČICE

28.02.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla

SOD-05-012018-SK

800,00 EUR

Galileo Corporation

OBEC BORČICE

05.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Borčice

05042018

8 000,00 EUR

TJ ISKRA Borčice

OBEC BORČICE

06.04.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

VS/50/18

600,00 EUR

Ing. Eva Ďuržová, audítorka, zapísaná v zozname audítorov SKAU, č.licencie 205

OBEC BORČICE

24.04.2018

Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu

1/2018

neuvedená

Brantner Altgas,s.r.o.

OBEC BORČICE

22.05.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

5/2018

49,00 EUR štyridsaťdeväť

OBEC BORČICE

Euro TRADING s.r.o.

23.05.2018

Zmluva o zriadení vecného remena

08/2018

Neuvedené

OBEC BORČICE

Stredoslovenská distribučná, a.s.

21.06.2018

Zmluva o servisnej službe

4/2018

66,72 EUR šesťdesiatšesť / 72 centov

OBEC BORČICE

Ille - Papier - Service SK, spol s.r.o.

28.06.2018

Zmluva

6/2018

82 540,73 EUR

Doprastav Asfalt,a.s.

OBEC BORČICE

29.06.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

07/2018

Neuvedené

OBEC BORČICE

Stredoslovenská distribučná, a.s.

20.08.2018

Poistka

1617001601

220,31 EUR dvestodvadsať eur tridsaťjeden centov

OBEC BORČICE

Uniqa poisťovňa, a.s

11.09.2018

Topset Solutions,s.r.o

11092018

Neuvedené

TOPSET Solutions,s.r.o.

OBEC BORČICE

22.10.2018

Kúpna zmluva

6/2018

389,33 EUR tristoosemdesiatdeväť

OBEC BORČICE

Štefánia Bortelová

19.12.2018

Zmluva o spolupráci

3/2018

neuvedená

OBEC BORČICE

Kúpele Trenčianske Teplice a.s.

31.12.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v OH

276022016

0,00 EUR

OBEC BORČICE

ENVIROPOL, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1