Navigácia

Obsah

OZNAMY

02.07.2020

Rozkopávka - výstavba optickej siete Slovak Telekom

Oznamujeme občanom, že dňom 22.06.2020 sa začínajú rozkopávkové práce v našej obci za účelom výstavby optickej siete Slovak Telekom. Počas realizácie dôjde k rozkopaniu miestnej komunikácie, chodníkov a zelených pásov. V prípade otázok kontaktujte: p. Jozef Sekula st. - 0903 452 712 Ing. Jozef Kňažek - 0905 621 183.

Detail Aktuality

02.07.2020

POZVANKA na OZ 09.07.2020

Detail Úradná tabuľa

22.06.2020

Zber elektroodpadu

Vážení občania, ak máte nepotrebný elektroodpad ( elektrické a elektronické zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, bielu techniku, počítačovú a kancelársku techniku), tento môžte nosiť pred požiarnu zbrojnicu vedľa obecného úradu. V piatok dňa 26.06.2020 príde firma, ktorá ho následne vyvezie.

Detail Obecný rozhlas

16.06.2020

Stolnotenisový tréning

Dnes 16.06.2020 o 14,00 hod. sa nebude konať stolnotenisový tréning v kultúrnom dome Borčice.

Detail Aktuality

15.06.2020

Stolnotenisový tréning

Obec Borčice pozýva deti a mládež na stolnotenisový tréning, ktorý sa bude konať v útorok 16.06.2020 o 14.00 hod. v kultúrnom dome Borčice

Detail Aktuality

09.06.2020

Starosta obce Borčice - Pozvánka

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 13 odst. 4 písm. a.) zvolávam 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11.06.2020 t.j. vo štvrtok o 16.00 hod. v kultúrnom dome obecného úradu Borčice. Program rokovania: 1. Otvorenioe obecného zastupiteľstva 2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 4. Kontrola uznesení z 9. zasadnutia OZ 5. Schválenie záverečného účtu 6. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2020 7. Žiadosť o súhlasné stanovisko s výstavbou 8. Optická sieť 9. Diskusia 10. Záver Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je verejné.

Detail Aktuality

05.06.2020

Certipo s.r.o. Trenčín - akreditované laboratórium podľa EN ISO/IEC 17025

Spoločnosť sa zaoberá akreditovanými rozbormi pitných, bazénových vôd( fyzikálno - chemický, mikrobiologický a biologický rozbor), studní, odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie a odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd a rozbor vody pri kolaudácii.Spoločnosť sa zaobertá fyzikálno - chemickým a mikrobiologickým rozborom potravín a alkoholu a mikrobiologickým rozborom sterov z pracovného prostredia. Protokoly o skúške a fyzikálno - chemické analýzy vie spoločnosť vykonať už do 24 hod. a v prípade mikrobiológie do 4 dní od odberu vzorky.

Detail Aktuality

05.06.2020

POZVANKA na OZ 11.06.2020

Detail Úradná tabuľa

04.06.2020

POZVANKA na OZ 11.06.2020

Detail Úradná tabuľa

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií