Navigácia

Obsah

OZNAMY

31.07.2020

Dopravná spoločnosť prijme vodičov

Dopravná spoločnosť prijme vodičov skupiny D (autobusy), z Borčíc a blízkeho okolia, za účelom prevozu zamestnancov na jednosmennú a viacsmennú prevádzku. Linka začína v Nemšovej a cieľ je v Ilave. Práca je vhodná aj pre dôchodcov. Nástup je možný ihneď. Bližšie info na tel. č. :0948 048 002

Detail Obecný rozhlas

31.07.2020

Veľkokapacitný kontajner na drobný stavebný odpad

Vážení občania, vedľa obecného úradu je umiestnený veľkokapacitný kontajner na drobný stavebný odpad, do ktorého môžte vhadzovať: drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc,keramiky, sanita, zvyšky zeminy a kameniva, stav. materiály obsahujúce škváru, pórobetón a pod... Nevhadzovať: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok - azbest, ortuť.. Zároveň vyzývame občanov, aby do nádob na separovaný zber dávali iba tie komodity, na ktoré je nádoba určená.

Detail Aktuality

28.07.2020

Oznámenie o výkopových prácach v obci

Oznamujeme občanom, že dňa 29.08.2020 v stredu sa začne s výkopom optickej siete v lokalite pri súpisných číslach rod. domov 217 až 220. Z toho dôvodu bude obmedzená komunikácia k rodinným domom. Žiadame občanov, aby využívali prístupovú komunikáciu pri Kaštieli.

Detail Aktuality

02.07.2020

Rozkopávka - výstavba optickej siete Slovak Telekom

Oznamujeme občanom, že dňom 22.06.2020 sa začínajú rozkopávkové práce v našej obci za účelom výstavby optickej siete Slovak Telekom. Počas realizácie dôjde k rozkopaniu miestnej komunikácie, chodníkov a zelených pásov. V prípade otázok kontaktujte: p. Jozef Sekula st. - 0903 452 712 Ing. Jozef Kňažek - 0905 621 183.

Detail Aktuality

02.07.2020

POZVANKA na OZ 09.07.2020

Detail Úradná tabuľa

22.06.2020

Zber elektroodpadu

Vážení občania, ak máte nepotrebný elektroodpad ( elektrické a elektronické zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, bielu techniku, počítačovú a kancelársku techniku), tento môžte nosiť pred požiarnu zbrojnicu vedľa obecného úradu. V piatok dňa 26.06.2020 príde firma, ktorá ho následne vyvezie.

Detail Obecný rozhlas

16.06.2020

Stolnotenisový tréning

Dnes 16.06.2020 o 14,00 hod. sa nebude konať stolnotenisový tréning v kultúrnom dome Borčice.

Detail Aktuality

15.06.2020

Stolnotenisový tréning

Obec Borčice pozýva deti a mládež na stolnotenisový tréning, ktorý sa bude konať v útorok 16.06.2020 o 14.00 hod. v kultúrnom dome Borčice

Detail Aktuality

09.06.2020

Starosta obce Borčice - Pozvánka

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 13 odst. 4 písm. a.) zvolávam 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11.06.2020 t.j. vo štvrtok o 16.00 hod. v kultúrnom dome obecného úradu Borčice. Program rokovania: 1. Otvorenioe obecného zastupiteľstva 2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 4. Kontrola uznesení z 9. zasadnutia OZ 5. Schválenie záverečného účtu 6. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2020 7. Žiadosť o súhlasné stanovisko s výstavbou 8. Optická sieť 9. Diskusia 10. Záver Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je verejné.

Detail Aktuality

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií