Navigácia

Obsah

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne  vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 8.júla 2019 08:00 hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.hasici_2019_07_08_08_21_26_190.pdf (355.92 kB)