Navigácia

Obsah

Komisie OZ

Kultúrno - športová komisia:

 - Predseda komisie: Daniela Králiková

 -  Členovia komisie: Ing. Dáša Knápková

                                     Dominika Srncová

                                     Stanislav Sekula

                                     Ing. Mária Janíková

 

Stavebná komisia:

 - Predseda komisie: Rastislav Srnec

 - Členovia komisie: Jozef Sekula

                                   Jozef Sekula st.

                                   Jaroslav Pažítka

                                   Ing. Igor Bartoš

Finančná komisia:

 - Predseda komisie : Daniela Králiková

 - Členovia komisie: Rastislav Srnec

                                    Andrej Haliak

                                    Veronika Černičková

                                    Ing. Igor Bartoš

                                    Jaroslav Dokupil

                              

 

Inventarizačná komisia:

 - Predseda komisie: Monika Staňová

 - Členovia komisie: Jozef Sekula

                                    Erika Vasková

 

Životné prostredie:

 - Predseda komisie: Andrej Haliak

 - Členovia komisie: Martin Maslák