Navigácia

Obsah

Poloha, región

 Oblasť:  Západoslovenský kraj
 Samosprávny kraj:  Trenčiansky 
 Okres:  Ilava
 Región:  Trenčiansky 
 Počet obyvateľov:  472
 Rozloha:  412ha
 EČV  IL
 GPS súradnice  48.978626, 18.138012

 

Poloha obce – Obec leží uprostred Ilavského podolia na terase Váhu v nadmorskej výške 228 m v strede obce a 486 m v chotári. Vytvára samostatný celok medzi Trenčianskou a Žilinskou oblasťou. Je to skupinová cestná dedina, pôvodne sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Bola súčasťou trenčianskeho hradného panstva, neskoršie vo vlastníctve viacerých zemianskych rodín. Obyvateľstvo bolo zväčša poľnohospodárske neskôr s rozvojom priemyslu aj kovoroľnícke. Jej prvá písomná zmienka je spojená s benediktínskym opátstvom na Skalke a v archívnych prameňoch sa uvádza z roku 1224.

Z hľadiska národnostného zloženia je takmer 100% obyvateľov slovenskej národnosti. Počet rodinných domov je 129. V obci je vybudovaná základná infraštruktúra a rozvinutá obchodná sieť.

Kultúrne zariadenia a historické pamiatky: Zrenovonaný kultúrny dom, Klasicistický kaštieľ s priľahlým parkom postavený v roku 1815 – dnes ako súkromný majetok,V obci sa nachádzajú dve kaplnky. V jednej kaplnke je oltár , ktorý je zapísaný ako kultúrna pamiatka, a na cintoríne je postavená socha sv. Jána Nepomuckého , ktorá je taktiež zapísaná ako kult. pamiatka.

Zdroj: wikipedia.org, tasr.sk