Obsah

Cirkevný život v obci

Borčice -  filiálka farnosti Nemšová

 

Rímskokatolícka  farnosť
sv. Michala archanjela 
Nemšová
Diecéza: Nitra
Dekanát: Nemšová

Mobil: 0903 552538

 

SVÄTÉ OMŠE - Kaplnka narodenia Panny Márie Borčice

Čas svätých omší  vo farnosti v riadnom čase.

 

 

   Nemšová

  Kľúčové  

 Závada 

  Borčice  

Pondelok

 18.00

   17.00

 

 

Utorok

 18.00

 

 17.00

 

Streda

 18.00

 

 

  17.00

Štvrtok

  7.00      

Piatok

 18.00

   

 

Sobota

  7.00 17.30

 

 

 

Nedeľa  8.00
 10.15
 17.30

   7.30

 8.45

 

 

Internetová stránka farnosti Nemšová: http://nemsova.fara.sk

Internetová stránka farnosti Bolešov: http://bolesov.fara.sk