Obec Borčice
Obec Borčice
obecBorčice

785. výročie prvej písomnej zmienky obce (1238 - 2023 )

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Mária Brezaniová

Poslanie a kompetencie hlavného kontrolóra

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce

Pôsobnosť hlavného kontrolóra

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce, 
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, 
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.
  • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným. 
  • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných okumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

Dokumenty

2024

Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2023

K bodu č. 4 Správa o KČ HK 2.polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,61 kB
Vložené: 28. 3. 2024

Stanovisko hlavného kontrolóra návrhu rozpočtu na rok 2024

K bodu č. 7- Stanovisko r rozpočtu 2024 HK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,5 kB
Vložené: 20. 12. 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024

BORČICE -plán kontrol 2024 - 1. polrok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,89 kB
Vložené: 28. 11. 2023

2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023

K bodu č. 7 - BORČICE -plán kontrol 2. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,33 kB
Vložené: 13. 6. 2023

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

K bodu č. 4- Stanovisko ZÚ 2022 Borčice .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,86 kB
Vložené: 13. 6. 2023

Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2022

K bodu č. 4 - Správa o KČ HK 2.polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,45 kB
Vložené: 28. 3. 2023

Stanovisko hlavného kontrolóra návrhu rozpočtu na rok 2023

BORČICE - stan. HK k rozpočtu 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,82 kB
Vložené: 15. 12. 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

BORČICE -plán kontrol 2023 - 1. polrok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,48 kB
Vložené: 29. 11. 2022

2022

návrh kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

BORČICE -plán kontrol 2. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,35 kB
Vložené: 1. 6. 2022

Správa z kontroly-preverenie platieb pri predaji obecných pozemkov

K bodu č. 7 - Kontrola odpredaj pozemky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,35 kB
Vložené: 8. 4. 2022

Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení z 26.OZ

K bodu č. 4 - Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,75 kB
Vložené: 8. 4. 2022

Správa o kontrolnej činnosti za II.polrok 2021

K bodu č. 5 - Správa o KČ HK 2.polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,73 kB
Vložené: 8. 4. 2022

Stanovisko k rozpočtu obce

K bodu č. 6 - stan. HK k rozp. 2022.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60 kB
Vložené: 17. 12. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

BORČICE -plán kontrol 2022 - 1. polrok.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60,5 kB
Vložené: 30. 11. 2021

2021

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie I. polrok 2021

sprava_2021_09_06_10_36_23_993.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 517,17 kB
Vložené: 6. 9. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

navrh_2021_09_06_10_22_17_903.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 422,13 kB
Vložené: 6. 9. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý poplrok 2021

plan hl.kontrolnej cinnosti_2020_12_30_08_12_33_538.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,13 kB
Vložené: 30. 12. 2020

2015

Stanovisko HK k rozpočtu 2015

Stanovisko HK k rozpočtu 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,64 kB
Vložené: 16. 4. 2018

Borčice plán kontrol na rok 2015

Borčice plán kontrol na rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,29 kB
Vložené: 16. 4. 2018

2014

Borčice správa z kontrolnej činnosti na rok 2014

Borčice správa z kontrolnej činnosti na rok 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,48 kB
Vložené: 16. 4. 2018
nahoru

Samospráva

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Voľby prezidenta 2024

Kontakt

OBEC Borčice
Borčice 73
018 53 pošta Bolešov

tel.: 042 / 449 32 83
mobil:  0903 493 283 
e-mail: urad@obecborcice.sk
web: www.obecborcice.sk

V širšom okolí

trez

kúpele

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:65
TÝŽDEŇ:788
CELKOM:346293

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Obce a mestá v okolí

Borčice