Obec Borčice
Obec Borčice
obecBorčice

785. výročie prvej písomnej zmienky obce (1238 - 2023 )

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Mária Brezaniová

Poslanie a kompetencie hlavného kontrolóra

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce

Pôsobnosť hlavného kontrolóra

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce, 
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, 
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.
  • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným. 
  • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných okumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

Dokumenty

2024

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu

K bodu č. 3 Stanovisko ZÚ 2023 Borčice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,54 kB
Vložené: 28. 6. 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024

BORČICE -plán kontrol 2024 - 2. polrok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,62 kB
Vložené: 11. 6. 2024

Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2023

K bodu č. 4 Správa o KČ HK 2.polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,61 kB
Vložené: 28. 3. 2024

Stanovisko hlavného kontrolóra návrhu rozpočtu na rok 2024

K bodu č. 7- Stanovisko r rozpočtu 2024 HK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,5 kB
Vložené: 20. 12. 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024

BORČICE -plán kontrol 2024 - 1. polrok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,89 kB
Vložené: 28. 11. 2023

2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023

K bodu č. 7 - BORČICE -plán kontrol 2. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,33 kB
Vložené: 13. 6. 2023

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

K bodu č. 4- Stanovisko ZÚ 2022 Borčice .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,86 kB
Vložené: 13. 6. 2023

Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2022

K bodu č. 4 - Správa o KČ HK 2.polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,45 kB
Vložené: 28. 3. 2023

Stanovisko hlavného kontrolóra návrhu rozpočtu na rok 2023

BORČICE - stan. HK k rozpočtu 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,82 kB
Vložené: 15. 12. 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

BORČICE -plán kontrol 2023 - 1. polrok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,48 kB
Vložené: 29. 11. 2022

2022

návrh kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

BORČICE -plán kontrol 2. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,35 kB
Vložené: 1. 6. 2022

Správa z kontroly-preverenie platieb pri predaji obecných pozemkov

K bodu č. 7 - Kontrola odpredaj pozemky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,35 kB
Vložené: 8. 4. 2022

Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení z 26.OZ

K bodu č. 4 - Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,75 kB
Vložené: 8. 4. 2022

Správa o kontrolnej činnosti za II.polrok 2021

K bodu č. 5 - Správa o KČ HK 2.polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,73 kB
Vložené: 8. 4. 2022

Stanovisko k rozpočtu obce

K bodu č. 6 - stan. HK k rozp. 2022.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60 kB
Vložené: 17. 12. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

BORČICE -plán kontrol 2022 - 1. polrok.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60,5 kB
Vložené: 30. 11. 2021

2021

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie I. polrok 2021

sprava_2021_09_06_10_36_23_993.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 517,17 kB
Vložené: 6. 9. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

navrh_2021_09_06_10_22_17_903.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 422,13 kB
Vložené: 6. 9. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý poplrok 2021

plan hl.kontrolnej cinnosti_2020_12_30_08_12_33_538.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,13 kB
Vložené: 30. 12. 2020

2015

Stanovisko HK k rozpočtu 2015

Stanovisko HK k rozpočtu 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,64 kB
Vložené: 16. 4. 2018
Zobrazené 1-20 z 22
nahoru

Samospráva

Projekty

Kontakt

OBEC Borčice
Borčice 73
018 53 pošta Bolešov

tel.: 042 / 449 32 83
mobil:  0903 493 283 
e-mail: urad@obecborcice.sk
web: www.obecborcice.sk

V širšom okolí

trez

kúpele

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:210
TÝŽDEŇ:210
CELKOM:373496

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Obce a mestá v okolí

Borčice