Obec Borčice
Obec Borčice
obecBorčice

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Mária Brezaniová

Poslanie a kompetencie hlavného kontrolóra

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce

Pôsobnosť hlavného kontrolóra

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce, 
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, 
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.
  • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným. 
  • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných okumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

Dokumenty

2023

Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2022

K bodu č. 4 - Správa o KČ HK 2.polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,45 kB
Vložené: 28. 3. 2023

Stanovisko hlavného kontrolóra návrhu rozpočtu na rok 2023

BORČICE - stan. HK k rozpočtu 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,82 kB
Vložené: 15. 12. 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

BORČICE -plán kontrol 2023 - 1. polrok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,48 kB
Vložené: 29. 11. 2022

2022

návrh kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

BORČICE -plán kontrol 2. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,35 kB
Vložené: 1. 6. 2022

Správa z kontroly-preverenie platieb pri predaji obecných pozemkov

K bodu č. 7 - Kontrola odpredaj pozemky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,35 kB
Vložené: 8. 4. 2022

Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení z 26.OZ

K bodu č. 4 - Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,75 kB
Vložené: 8. 4. 2022

Správa o kontrolnej činnosti za II.polrok 2021

K bodu č. 5 - Správa o KČ HK 2.polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,73 kB
Vložené: 8. 4. 2022

Stanovisko k rozpočtu obce

K bodu č. 6 - stan. HK k rozp. 2022.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60 kB
Vložené: 17. 12. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

BORČICE -plán kontrol 2022 - 1. polrok.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60,5 kB
Vložené: 30. 11. 2021

2021

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie I. polrok 2021

sprava_2021_09_06_10_36_23_993.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 517,17 kB
Vložené: 6. 9. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

navrh_2021_09_06_10_22_17_903.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 422,13 kB
Vložené: 6. 9. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý poplrok 2021

plan hl.kontrolnej cinnosti_2020_12_30_08_12_33_538.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,13 kB
Vložené: 30. 12. 2020

2015

Stanovisko HK k rozpočtu 2015

Stanovisko HK k rozpočtu 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,64 kB
Vložené: 16. 4. 2018

Borčice plán kontrol na rok 2015

Borčice plán kontrol na rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,29 kB
Vložené: 16. 4. 2018

2014

Borčice správa z kontrolnej činnosti na rok 2014

Borčice správa z kontrolnej činnosti na rok 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,48 kB
Vložené: 16. 4. 2018
nahoru

Samospráva

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Kontakt

Obecný úrad
Borčice 73
018 53 pošta Bolešov

tel.: 042 / 449 32 83
mobil:  0903 493 283 
e-mail: urad@obecborcice.sk
web: www.obecborcice.sk

V širšom okolí

trez

kúpele

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:16
TÝŽDEŇ:548
CELKOM:287311

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Obce a mestá v okolí

Borčice