Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.12.2019

Kúpna zmluva/ 2019

Kúpna zmluva/ 2019

1,00 EUR

viď zmluva

Obec Borčice

16.12.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

14/2019

600,00 EUR

OBEC BORČICE

Ing. Sylvia Augustínová

11.12.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

13/2019

Neuvedené

Galileo Corporation

OBEC BORČICE

11.12.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na Cuet

12/2019

225,00 EUR

Galileo Corporation

OBEC BORČICE

05.12.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

9-12-2019

690,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Borčice

29.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Borčice

16/2019

500,00 EUR

Anna Blašková

OBEC BORČICE

28.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Borčice

17/2019

50,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

OBEC BORČICE

24.10.2019

Rámcová kúpna zmluva

11/2019

Neuvedené

OBEC BORČICE

Kolman, s.r.o.

23.10.2019

Zmluva o dielo č.1

18/2019

Neuvedené

Anko Okna, s.r.o.

OBEC BORČICE

23.10.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

10/2019

Neuvedené

OBEC BORČICE

Slovak Telekom, a.s.

17.10.2019

Zmluva o spolupráci

09/2019

Neuvedené

Kúpele Trenčianske Teplice a.s.

OBEC BORČICE

16.10.2019

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy na existujúcom odbernom mieste

15/2019

Neuvedené

OBEC BORČICE

Stredoslovenská distribučná, a.s.

16.07.2019

Zmluva o združenej dodávke plynu

05/2019

neuvedená

OBEC BORČICE

SSE - Distribúcia, a.s.

09.07.2019

Licenčná zmluva

1

150,00 EUR stopäťdesiat

OBEC BORČICE

TENDERnet s.r.o.

01.07.2019

Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZBA11122015517

ZBA11122015517

384,50 EUR

OBEC BORČICE

ENVI-PAK, a.s.

24.06.2019

Zmluva o bežnom účte

2

Neuvedené

OBEC BORČICE

Prima Banka Slovensko a.s.

10.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

07/2019

150,00 EUR

OBEC BORČICE

Občianske združenie záhradkárov Podkopčie

05.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

06/2019

150,00 EUR

OBEC BORČICE

Materské centrum Štvorlístok

28.05.2019

Audítorské služby

VS/37/19

600,00 EUR šesťsto eur

OBEC BORČICE

Ing. Eva Ďuržová, audítorka, zapísaná v zozname audítorov SKAU, č.licencie 205

09.05.2019

Príloha č. 1 k zmluve č. ZBA11122015517

ZBA11122015517

4 530,00 EUR štyritisícpäťstotridsať bez DPH

OBEC BORČICE

ENVI-PAK, a.s.

27.02.2019

Marius Pedersen

Marius Pedersen -dodatok č.2

neuvedená

OBEC BORČICE

Marius Pedersen a.s.

05.02.2019

Zmluva o aktualizácii dát katastra

04/2019

36,00 EUR

OBEC BORČICE

TOPSET Solutions,s.r.o.

05.02.2019

Zmluva o balíčku GDPR

03-1-2019

530,00 EUR

OBEC BORČICE

TOPSET Solutions,s.r.o.

05.02.2019

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

2406633945

103,08 EUR

OBEC BORČICE

Generali Poisťovňa, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1