Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. Nemšová

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. Nemšová vyzýva obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor:

Považská vodárenská spoločnosť

Odstávka pitnej vody celý text

ostatné | 16. 9. 2019 | Autor:

Zdravotná poisťovňa Dôvera

Dňa 18.09.2019 od 15.00 - 16.30 hod. na obecnom úrade možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu celý text

ostatné | 16. 9. 2019 | Autor:

Renovácia Oltára Panny Márie v Borčiciach

Renovácia Oltára Panny Márie v Borčiciach celý text

ostatné | 13. 9. 2019 | Autor:

Detská ambulancia MUDr. Krajčiová

čerpanie riadnej dovolenky celý text

ostatné | 10. 9. 2019 | Autor:

HODY 2019

HODY 2019 celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor:

Obecný úrad Borčice

Vážení občania, Obecný úrad v Borčiciach oznamuje, že dňa 30.08.2019 t.j. v piatok bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor:

Divadelný súbor Hugo

Vážení občania, obecný úrad Borčice Vás srdečne pozýva na skvelú komédiu s názvom ,,Prekvapenie,, ktorá sa bude konať dňa 06.09.2019(piatok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Borčiciach. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor:

Letné kino ,, Manžel na hodinu ,,

Vážení občania, Obecný úrad Borčice Vás všetkých pozýva na Letné kino s názvom ,, Manžel na hodinu ,, ktoré sa bude premietať dňa 30.08.2019(piatok) o 20.30 hod. na futbalovom ihrisku v Borčiciach. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor:

ZŠ s MŠ Bolešov

Vážení rodičia, Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Bolešove oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 02. septembra 2019 (pondelok) o 8.00 hod. pred budovou základnej školy, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični ZŠ s MŠ Bolešov. celý text

ostatné | 26. 8. 2019 | Autor:

ZŠ s MŠ Bolešov

Vážení rodičia,v prípade ak máte záujem prihlásiť Vaše dieťa na stravovanie v ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov, môžete tak urobiť v dňoch od 21.08.2019 do 28.08.2019 u vedúcej Školskej jedálne p. Prekopovej. celý text

ostatné | 21. 8. 2019 | Autor:

Vláčikom na Letné Slávnosti a Family Day Rona

Dobrý deň vážení občania, obec Lednické Rovné Vás všetkých pozýva na Letné Slávnosti a Family Day RONA. Dňa 31.08.2019 v sobotu ráno vyrazí bezplatný vláčik z Trenč. Teplej do Lednických Rovní a poobede o 15:00 sa vydá na cestu späť. celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor:

Pozvánka na Nemšovský jarmok

Mesto Nemšová pozýva všetkých občanov, pre ktorých je jarmok letnou atrakciou, tradíciou, zábavou, bohatým kultúrnym programom, stánkami s cukrovinkami, burčiakom alebo voňavou živánskou na 24. Nemšovský jarmok, ktorý sa bude konať 16. a 17. augusta na uliciach Janka Palu, Mierové námestie a v amfiteátri v Nemšovej.Čaká na Vás bohatý sprievodný program a vystúpenia. celý text

ostatné | 15. 8. 2019 | Autor:

Obecný úrad dovolenka

Vážení občania,v dňoch 25.07.2019 a 26.07.2019 bude Obecný úrad v Borčiciach z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.V súrnych prípadoch volajte tel.č.0903 493 283 celý text

ostatné | 24. 7. 2019 | Autor:

Taliansko BIBIONE

Taliansko Bibione celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor:

Leto s perom 2019

Obec Borčice vyhlasuje literárnu súťaž Leto s perom 2019 v písaní poézie a prózy. Zúčastniť sa môžu deti a mládež do 18 rokov.Najlepšie práce budú ohodnotené vecnými cenami.Svoje námety posielajte na e mail: urad@obecborcice.sk celý text

ostatné | 9. 7. 2019 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 08.07.2019 08:00 hod. celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor:

Letné kino Mas Vršatec

Letné kino MAS VRŠATEC pozýva všetkých občanov na premietanie komédie ,, Hodinový manžel " dňa 20.07.2019 o 21.00 hod. pozor zmena miesta premietania, bude na futbalovom ihrisku v Borčiciach. V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie ruší. Tešíme sa na Vás! celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor:

Pozvánka na Deň detí

Obec Borčice pozýva deti a rodičov na Deň detí 01.06.2019 /sobota/ o 10:00 hod. na futbalové ihrisko. Čaká Vás deň plný súťaží a zážitkov. Tešíme sa na Vás.
celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor:

Hydrologická výstraha - SHMU

Hydrologická výstraha SHMU - II. stupeň povodeň,
od 22.05.2019 15:00 do 24.05.2019 9:00. V dôsledku trvalého dažďa je možný vzostup vodných tokov.
KS IZS Trenčín celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor:

STAVANIE MÁJA

Stavanie Mája celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor:

Jarná brigáda - "čistenie prírody pri Váhu"

Brigáda máj/2019 celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor:

Veľké jarné upratovanie

Starostka obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva pozýva všetkých občanov na ,,Veľké jarné upratovanie verejných priestranstiev obce a okolia domov,,. Termín akcie je 27.04.2019 v sobotu od 9.30 do 12.00 hod. pred Obecným úradom. V prípade nepriaznivého počasia sa termín prekladá. celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor:

Zebezpečenie trvalého označenia psa - čipovanie

Zabezpečenie trvalého označenia psa - čipovanie celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor:

ponuka práce

Veľtrh - ponuka práce celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor:

Vývoz drevín

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že ostrihané a zrezané konáre zo stromov, kríkov a drevín môžete vyvážať za železničné priecestie na kopu /viď.obrázok/. Zároveň Vás žiadame, iný odpad ako plast, sklo, papier nevyvážajte na túto kopu.
Ďakujeme celý text

ostatné | 14. 3. 2019 | Autor:

Čerpanie dovolenky

Od 04.03.2019 do 08.03.2019 bude obecný úrad zatvorený pre čerpanie dovolenky.
V nevyhnutných prípadoch kontaktujte starostku na čísle: 0903493283. celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor:

MDŽ


ostatné | 27. 2. 2019 | Autor:

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

Kalendár zberu odpadov na rok 2019 celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor:

UPOZORNENIE

Obec Borčice, na základe sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto dôrazne upozorňuje všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Borčice, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb v obci. Tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce. Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.

Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 4
posledná