Navigácia

Obsah

Školy a predškolské zariadenia

Základná škola Bolešov 

Meno školy: Základná škola s materskou školou Bolešov
Email školy: zsbolesov@zsbolesov.edu.sk
Telefón: ZŠ +421424493224 
ZŠ +421911380677 
riaditeľka ZŠ s MŠ +421911205924 
MŠ a školská jedáleň +421424493279
Adresa školy: Štúrova 276, 018 53 Bolešov

link:  http://zsbolesov.edupage.org/

 

Základná škola Nemšová

Meno školy: Základná škola
Email školy: riaditelka@zsnemsova.sk ; zsnemsova@gmail.com
Telefón: 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657 
fax: 032/6598290
Adresa školy: Janka Palu 2, 914 41 Nemšová

link:  http://zsnemsova.edupage.sk/

 

Materská škola Nemšová

Materská škola 
Odbojárov 177/8A,
914 41 Nemšová

riaditeľka školy
Bc. Miroslava DUBOVSKÁ 
e-mail: msodbojarov@nemsova.skriaditel@ms-nemsova.sk
tel.: 0911 190 425, 032 6598 289

Elokované triedy Kropáčiho 1
zástupkyňa riaditeľky
Eva ĎURÍKOVÁ
tel.: 032 6598 510

Elokované triedy Ľuborčianska 2
zástupkyňa riaditeľky
Darina FORGÁČOVÁ
tel.: 032 6598 389

Elokovaná trieda Trenčianska 43
zástupkyňa riaditeľky 
Bc. Zuzana VARSÍKOVA
tel.: 032 6598 203

ekonóm materskej školy
Ing. Miroslava BEGÁŇOVÁ
tel.: 032 6598289

link:   http://www.ms-nemsova.sk/