Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2015

Návrh VZN obce Borčice o nakladaní s odpadmi

2251-NaVRH-VZN-o-nakladani-s-komunalnymi-a-drobnymi-stavebnymi-od.pdf Stiahnuté: 201x

2014

VZN obce Borčice 02/2014

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd obce Borčice

2109-VZN-Borcice-2-2014.pdf Stiahnuté: 174x

VZN obce Borčice 03/2014

Chov, vodenie a držanie psov na území obce Borčice

2110-VZN-Borcice-3-2014.pdf Stiahnuté: 194x

2012

VZN obce Borčice 01/2012

Základné - ustanovujúce VZN obce Borčice

2108-VZN-Borcice-1-2012.pdf Stiahnuté: 237x

2019

VZN č. 1/2019 o opatrovateľskej službe

VZN č. 12019 o opatrovateľskej službe obec Borčice.pdf Stiahnuté: 498x

VZN č. 2/2019 o užívaní verejných priestranstiev

VZN 22019 o uzivani verejnych priestranstiev.pdf Stiahnuté: 456x

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Borčice

VZN č.3_ 2019 o miestnych daniach borčice.pdf Stiahnuté: 85x

2020

VZN č. 1/2020 o opatrovateľskej službe

VZN o sociálny sluzbach 12020.pdf Stiahnuté: 74x

Stránka

  • 1