Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2015

Návrh VZN obce Borčice o nakladaní s odpadmi

2251-NaVRH-VZN-o-nakladani-s-komunalnymi-a-drobnymi-stavebnymi-od.pdf Stiahnuté: 44x | 16.04.2018

2014

VZN obce Borčice 02/2014

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd obce Borčice

2109-VZN-Borcice-2-2014.pdf Stiahnuté: 38x | 16.04.2018

VZN obce Borčice 03/2014

Chov, vodenie a držanie psov na území obce Borčice

2110-VZN-Borcice-3-2014.pdf Stiahnuté: 49x | 16.04.2018

2012

VZN obce Borčice 01/2012

Základné - ustanovujúce VZN obce Borčice

2108-VZN-Borcice-1-2012.pdf Stiahnuté: 60x | 16.04.2018

Stránka

  • 1