Navigácia

Obsah

Opatrovateľská služba

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z. )
Rozsah: Neurčitý čas
Forma: Terénna
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Kapacita:  
Deň začatia poskytovania: 1.1.2003
Miesto poskytovania: 01853 Borčice
Zodpovední zástupcovia Marta Miklovičová
Poskytovateľ: Obec Borčice 
73
01853 Borčice

IČO: 00692310

 

 

opatrovatelska sluzba_2021_03_02_09_28_16_673.pdf (216.21 kB)