Navigácia

Obsah

Dokumenty - Tlačivá - Žiadosti

Stavebný úrad tlačivá

Žiadosť o vydanie potvredenia o začiatku užívania stavby Stiahnuté: 65x | 21.09.2020

Žiadosť o vydanie stanoviska k plánovanej výstavbe - použitie poľnohospodárskej pôdy - intravilan Stiahnuté: 231x | 16.04.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 94x | 06.09.2019

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 102x | 06.09.2019

Žiadosť o zrušení súp. čísla Stiahnuté: 59x | 21.09.2020

žiadosťo predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 115x | 05.09.2019

Ostatné ekonomické a finančné dokumenty

Zásady hospodárenia obce Borčice Stiahnuté: 300x | 16.04.2018

Stránka