Navigácia

Obsah

Dokumenty - Tlačivá - Žiadosti

Trhové miesta - tlačivá

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby bez zmeny stavby Stiahnuté: 118x | 04.09.2019

Žiadosť o vydanie povolenia k predaju na trhovom mieste Stiahnuté: 143x | 28.08.2019

Sociálna služba - tlačivá

Vyhlásenie o majetku FO Stiahnuté: 3x | 21.06.2022

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu Stiahnuté: 4x | 21.06.2022

Životné prostredie - tlačivá

Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuté: 92x | 28.09.2020

Miestne dane a poplatky

Dohoda o určení zástupcu na podanie k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 92x | 21.09.2020

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - fyzické osoby Stiahnuté: 161x | 04.09.2019

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnické osoby Stiahnuté: 165x | 04.09.2019

Priznanie k miestnym daniam fyzické osoby Stiahnuté: 256x | 16.04.2018

Priznanie k miestnym daniam právnické osoby Stiahnuté: 205x | 16.04.2018

Stavebný úrad tlačivá

Bilancia skrývky Stiahnuté: 135x | 21.09.2020

Informácie pre stavebníkov pri zatepľovaní a rekonštrukciách a ochrana živočíchov Stiahnuté: 458x | 16.04.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 92x | 21.09.2020

Návrh na vydanie koladudačného rozhodnutia - terénne úpravy Stiahnuté: 136x | 04.09.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby Stiahnuté: 189x | 04.09.2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 149x | 04.09.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 152x | 04.09.2019

Návrh na vyvlastnenie Stiahnuté: 138x | 04.09.2019

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 215x | 04.09.2019

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 107x | 04.09.2019

Stránka