Navigácia

Obsah

Dokumenty - Tlačivá - Žiadosti

Stavebný úrad tlačivá

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 106x | 04.09.2019

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 68x | 21.09.2020

Podnet na vykonanie štátneho stav. dohľadu Stiahnuté: 97x | 28.09.2020

Prehlásenie - stav. a odborný dozor Stiahnuté: 62x | 21.09.2020

Prílohy k stavebnému konaniu - obsah a rozsah projektovej dokumentacie pre stavebné konanie Stiahnuté: 201x | 16.04.2018

Správne poplatky stavebná správa od 01.01 Stiahnuté: 165x | 16.04.2018

Źiadosť o stavebné povolenie studne a povolenie odberu vody Stiahnuté: 117x | 05.09.2019

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby § 88 Stiahnuté: 135x | 06.09.2019

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 105x | 04.09.2019

Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komuniikácie na susedné nehnuteľnosti Stiahnuté: 57x | 21.09.2020

Žiadosť o povolenie parkovania Stiahnuté: 61x | 21.09.2020

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 98x | 04.09.2019

Žiadosť o povolenie zmeny dokončenej stavby - prístavby, nadstavby, stavebné úpravy Stiahnuté: 109x | 04.09.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 101x | 04.09.2019

žiadosť o povolenie zmeny stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní Stiahnuté: 94x | 04.09.2019

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 98x | 05.09.2019

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 144x | 05.09.2019

Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní. Stiahnuté: 122x | 05.09.2019

Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy Stiahnuté: 270x | 06.09.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla stavby Stiahnuté: 91x | 06.09.2019

Stránka