Obec Borčice
Obec Borčice
obecBorčice

785. výročie prvej písomnej zmienky obce (1238 - 2023 )

Aktuality

Zobrazené 301-397 z 397

Leto s perom 2019

Dátum: 9. 7. 2019

Obec Borčice vyhlasuje literárnu súťaž Leto s perom 2019 v písaní poézie a prózy. Zúčastniť sa môžu deti a mládež do 18 rokov.Najlepšie práce budú ohodnotené vecnými cenami.Svoje námety posielajte na e mail: urad@obecborcice.sk

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 8. 7. 2019

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 08.07.2019 08:00 hod.

Letné kino Mas Vršatec

Dátum: 26. 6. 2019

Letné kino MAS VRŠATEC pozýva všetkých občanov na premietanie komédie ,, Hodinový manžel " dňa 20.07.2019 o 21.00 hod. pozor zmena miesta premietania, bude na futbalovom ihrisku v Borčiciach. V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie ruší. Tešíme sa na Vás!

Pozvánka na Deň detí

Dátum: 27. 5. 2019

Obec Borčice pozýva deti a rodičov na Deň detí 01.06.2019 /sobota/ o 10:00 hod. na futbalové ihrisko. Čaká Vás deň plný súťaží a zážitkov. Tešíme sa na Vás.

Hydrologická výstraha - SHMU

Dátum: 22. 5. 2019

Hydrologická výstraha SHMU - II. stupeň povodeň,
od 22.05.2019 15:00 do 24.05.2019 9:00. V dôsledku trvalého dažďa je možný vzostup vodných tokov.
KS IZS Trenčín

STAVANIE MÁJA

Dátum: 29. 4. 2019

Stavanie Mája

Jarná brigáda - "čistenie prírody pri Váhu"

Dátum: 23. 4. 2019

Brigáda máj/2019

Veľké jarné upratovanie

Dátum: 18. 4. 2019

Starostka obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva pozýva všetkých občanov na ,,Veľké jarné upratovanie verejných priestranstiev obce a okolia domov,,. Termín akcie je 27.04.2019 v sobotu od 9.30 do 12.00 hod. pred Obecným úradom. V prípade nepriaznivého počasia sa termín prekladá.

Zebezpečenie trvalého označenia psa - čipovanie

Dátum: 29. 3. 2019

Zabezpečenie trvalého označenia psa - čipovanie

ponuka práce

Dátum: 20. 3. 2019

Veľtrh - ponuka práce

Vývoz drevín

Dátum: 14. 3. 2019

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že ostrihané a zrezané konáre zo stromov, kríkov a drevín môžete vyvážať za železničné priecestie na kopu /viď.obrázok/. Zároveň Vás žiadame, iný odpad ako plast, sklo, papier nevyvážajte na túto kopu.
Ďakujeme

Čerpanie dovolenky

Dátum: 1. 3. 2019

Od 04.03.2019 do 08.03.2019 bude obecný úrad zatvorený pre čerpanie dovolenky.
V nevyhnutných prípadoch kontaktujte starostku na čísle: 0903493283.

MDŽ

Dátum: 27. 2. 2019

MDŽ

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

Dátum: 28. 1. 2019

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

UPOZORNENIE

Dátum: 21. 1. 2019

Obec Borčice, na základe sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto dôrazne upozorňuje všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Borčice, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb v obci. Tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce. Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.

Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch.

Materské centrum Štvorlístok

Dátum: 17. 1. 2019

Vytvorenie Tvorivej Montessori dielničky pre deti.

Vianočný stromček

Vianočný stromček

Dátum: 8. 1. 2019

Važení občania, oznamujeme Vám, že zber živých vianočných stromčekov bude dňa 11.01.2019,t.j. piatok. Prosíme Vás použité vianočné stromčeky vyložte pred rodinný dom zbavené všetkých ozdôb. Ďakujeme

Daňové priznania

Dátum: 1. 1. 2019

Daňové priznaniaVytlačiť

Obec Borčice ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2018 nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Borčice, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2019.

Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, a pod. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia.

Príslušné tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Borčiciach. Pri predkladaní vyplnených tlačív je vhodné, aby si daňovníci priniesli aj príslušné doklady.

Dovolenka 13.8.2018-20.8.2018

Dátum: 13. 8. 2018

Od 13.8.2018 do 20.8.2018 bude obecný úrad zatvorený
z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.

Anenská púť

Dátum: 27. 7. 2018

Anenská púť

Skupinové cvičenie v KD

Dátum: 9. 2. 2018

Skupinové cvičenie v KD

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom

Dátum: 6. 12. 2017

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetky deti na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2017 o 17.00 hodine v sále kultúrneho domu.

Pozvánka na Vianočné trhy Materského centra Štvorlístok v Borčiciach

Pozvánka na Vianočné trhy Materského centra Štvorlístok v Borčiciach

Dátum: 29. 11. 2017

Pozvánka na Vianočné trhy Materského centra Štvorlístok v Borčiciach

Oznam prerušenie dodávky vody 18.10.2017 8.00-14.00

Dátum: 16. 10. 2017

Považská vodárenská spoločnosť oznamuje, že
dňa 18. 10. 2017 v čase od 8.00 do 14.00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody.

Pre vlastnú potrebu vody odporúčame predzásobenie sa vodou!

Pozvánka MDD

Dátum: 25. 5. 2017

Pozvánka MDD

Oznam komunálny odpad - zmeny

Dátum: 25. 5. 2017

Oznam komunálny odpad - zmeny

Výkup papiera 18.05.2017 od 15.45 do 16.00

Dátum: 12. 5. 2017

Výkup papiera v obci sa uskutoční vo štvrtok 18.05.2017 pred obecným úradom v čase od 15.45 h do 16.00 h.

Vývoz plastov 15.5.2017 o 11.30 hod.

Dátum: 9. 5. 2017

Oznamujeme občanom, že vývoz plastov sa uskutoční dňa 15.5.2017 o 11.30 hod.

Oznam OcÚ

Dátum: 3. 5. 2017

Oznamujeme občanom, že z dôvodu účasti na odbornom seminári bude obecný úrad dňa 4.5.2017 a 5.5.2017 zatvorený.
V súrnych prípadoch volajte číslo 0903 493 283.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 13. 4. 2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje, že dňa 19.04.2017 v čase od 8.00 do 14.30 bude prerušená distribúcia elektriny v obci Borčice u súpisných čísiel: 217,218,219,220,144 (kaplnka)

Zápis do 1.ročníka ZŠ Bolešov

Zápis do 1.ročníka ZŠ Bolešov

Dátum: 22. 3. 2017

Zápis do 1.ročníka ZŠ Bolešov

Zametanie v obci

Dátum: 3. 3. 2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že zametanie ulíc po zimnej údržbe v obci sa uskutoční v nedeľu 05.03.2017. Týmto žiadame občanov, aby tento posyp nesypali do smetných nádob a majiteľov motorových vozidiel, aby zaparkovali svoje motorové vozidlá vo svojich dvoroch.

Upozornenie

Upozornenie

Dátum: 2. 3. 2017

Obecný úrad upozorňuje občanov, že zvoz plastov sa v meciaci marec uskutoční dňa 20.03.2017 o 11.30 h.

Pozvánka na MDŽ

Dátum: 2. 3. 2017

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetky ženy na stretnutie pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa žien na deň piatok 10.03.2017 do sály kultúrneho domu v Borčiiach so začiatkom o 17.00 h.
Pripravené je príjemné posedenie pri hudbe.
Tešíme sa na Vás.

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Dátum: 9. 2. 2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie dňa 10.02.2017 bude obecný úrad zatvorený. V súrnych prípadoch volajte tel. č. 0903493283

Výkup papiera

Dátum: 23. 1. 2017

Výkup papiera v obci sa uskutoční v pondelok 30.01.2017 pred obecným úradom v čase od 15.45 h do 16.00 h. Olej v obci nevykupujú.

Upozornenie - zmena dátumu zberu plastov

Dátum: 20. 1. 2017

Obecný úrad Borčice upozorňuje obyvateľov na zmenu termínu zberu plastov v obci v mesiaci január 2017 na deň 23.01.2017 o 11.30 h.

Čerpanie dovolenky na OcÚ

Dátum: 27. 12. 2016

Obecný úrad Borčice oznamuje občanom, že v dňoch 27.12. - 30.12.2016 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo: 0903493283. Obecný úrad bude otvorený od 02.01.2017

Pozvánka na Silvestra

Pozvánka na Silvestra

Dátum: 27. 12. 2016

Pozvánka na Silvestra

Čerpanie dovolenky na OcÚ

Dátum: 21. 12. 2016

Obecný úrad v Borčiciach oznamuje občanom, že v dňoch 22.12. a 23.12.2016 bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.

Výstava ručných prác 2016

Dátum: 12. 12. 2016

Výstava ručných prác 2016

Zber drevenného odpadu

Dátum: 11. 12. 2016

Oznamujeme občanom , že od pondelka 12.12.2016 do piatka 16.12.2016 bude pristavený pri obecnom úrade veľkoobjemový kontajner na drevenný odpad. Odpad nesmie obsahovať prímesi skla, kameniva, železa, akýchkoľvek kovov (okrem klincov a iných spojovacích kovovvých častí), čalúnenia, gumy, polystyrénového izolačného materiálu, streč. fólií, viazacích PP - pások, nebezpečných látok a PVC z dôvodu obsahu chlóru.

Mikulášsky večierok

Dátum: 29. 11. 2016

Mikulášsky večierok

Preventívna protipožiarna kontrola

Dátum: 8. 11. 2016

Preventívna protipožiarna kontrola

Pozvánka do kúpelov

Dátum: 8. 11. 2016

Pozvánka do kúpelov

Pozvánka na výstavu

Dátum: 8. 11. 2016

Obec Borčice Vás srdečne pozýva na výstavu ručných prác, remeselných výrobkov a domácich produktov na deň 11.12.2016 so začiatkom od 14.00 h v sále kultúrneho domu.
Vystavovatelia prosím prihláste sa na obecnom úrade z dôvodu prípravy dostatočného výstavného priestoru.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Oznam Ocú

Dátum: 13. 9. 2016

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu účasti na odbornom seminári bude obecný úrad dňa 16.09.2016 zatvorený.
V súrnych prípadoch volajte číslo 0903 493 283.

Oznam ZŠ

Dátum: 26. 8. 2016

Oznam ZŠ

Zber elektroodpadu

Dátum: 17. 8. 2016

Zber elektroodpadu bude v obci prebiehať každú stredu na obecnom úrade v čase od 08.00 h do 16.00 h.

Výkup papiera

Dátum: 8. 7. 2016

Výkup papiera v obci Borčice sa uskutoční v piatok 15.07.2016 v čase od 16.00 h do 16.15 h pred obecným úradom.

Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp

Dátum: 6. 6. 2016

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že vlastní dve nové špeciálne vozidlá MAN Feka 8 m3 na vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 6. 6. 2016

SSE-Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne od 01.07.2016 08.00 h do 01.07.2016 13.30 h bude preprušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vyznačené v prílohe tohto oznamu.

Pozvánka na oslavu MDD

Dátum: 26. 5. 2016

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetky deti na oslavu MDD dňa 04.06.2016 t.j. v sobotu so začiatkom o 10.00 h na multifunkčnom ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční oslava a športový program v sále kultúrneho domu. Občerstvenie a darčeky sú pripravené. Tešíme sa na Vás.

Stavanie mája

Dátum: 29. 4. 2016

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach Vás srdečne pozývajú na stavanie mája v obci, ktoré sa uskutoční v sobotu 30.04.2016 so začiatkom o 16.00 h pred obecným úradom. Tešíme sa na Vás.

Výkup papiera

Výkup papiera

Dátum: 31. 3. 2016

Výkup papiera v obci sa uskutoční v utorok dňa 05.04.2016 v čase od 17.45 do 18.00 h pred budovou OcÚ. Olej v obciach už nevykupujú.

Zametanie ulíc

Dátum: 19. 3. 2016

V dňoch 23. a 24.03.2016 sa budú zametať ulice v obci. Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby v uvedených dňoch neparkovali vozidlá na miestnych komunikáciách.

Zápis do 1. ročníka ZŠ za šk. r. 2016/2017

Dátum: 18. 3. 2016

Zápis do 1. ročníka ZŠ za šk. r. 2016/2017

Pozvánka na MDŽ

Dátum: 24. 2. 2016

Pozvánka na MDŽ

Čerpanie dovolenky na OcÚ

Dátum: 30. 12. 2015

Obecný úrad v Borčiciach oznamuje občanom, že v dňoch 30.12 a 31.12.2015 bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.
V nevyhnutných prípadoch a aj pre delegovanie členov komisií pre voľby do Národnej rady SR kontaktujte tel. č. 0903493283.

Silvestrovský večer

Dátum: 29. 12. 2015

Silvestrovský večer

Výkup papiera a výkup použitého kuchynského oleja

Výkup papiera a výkup použitého kuchynského oleja

Dátum: 9. 12. 2015

Výkup papiera a výkup použitého kuchynského oleja sa v obci uskutoční dňa 21.12.2015 v čase od 15.45 h do 16.00 h pred obecným úradom.

Mikulášske dopoludnie a Mikulášsky večierok

Dátum: 5. 12. 2015

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetkých občanov na Mikulášske odpoludnie a Mikulášsky večierok na dnes t.j. v sobotu 05.12.2015.
O 15.30 hodine sa v sále kultúrneho domu začína stretnutie s Mikulášom, ktorý bude rozdávať detičkám Mikulášske darčeky a pripravené je aj krátke vystúpenie detičiek pri jedličke pod vedením pani Suchánkovej
o 16.30 hodine sa pred budovou kultúrneho domu bude podávať občerstvenie pri hudbe a to: kapustina, guláš, varené víno
Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánkia na stretnutie s Mikulášom

Dátum: 26. 11. 2015

Starosta obce Anton Fabuš a obecné zastupiteľstvo pozývajú na stretnutie s Mikulášom dňa 05.12.2015 o 15.30 h do sály kultúrneho domu. Pre deti je pripravené aj mikulášske prekvapenie. Tešíme sa na Vás.

Kúpele v regióne

Dátum: 26. 11. 2015

Kúpele v regióne

Súťaž o najlepšiu domácu pálenku - obec Bohunice

Dátum: 29. 9. 2015

Súťaž o najlepšiu domácu pálenku - obec Bohunice

Záhradkárska výstava Nemšová

Záhradkárska výstava Nemšová

Dátum: 29. 9. 2015

Záhradkárska výstava Nemšová

Výkup papiera

Výkup papiera

Dátum: 29. 9. 2015

Výkup papiera v obci sa uskutoční dňa 2.10.2015 od 18.30 do 18.45 pred obecným úradom.

PD Bolešov

Dátum: 27. 9. 2015

PD Bolešov oznamuje vlastníkom pôdy v jeho úžívaní, že naturálie za nájomné bude vydávať v mesiaci september. Dôvodom je prepočet nájomného z dôvodu jeho zvýšenia. Presný termín výdaja naturálií bude oznámený obvyklým spôsobom.

ZŠ a MŠ Bolešov

Dátum: 27. 8. 2015

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Bolešov oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční dňa 02.09.2015 o 08.00 hodine v telocvični ZŠ s MŠ Bolešov

Úprava pracovnej doby OcÚ

Dátum: 10. 8. 2015

SHMÚ upozorňuje občanov a širokú verejnosť, že v dňoch 10., 11., 12. 8. 2015 je vyhlásený jav vysokých teplôt 3. stupňa. Na základe toho obecný úrad stanovil opravu pracovnej doby do obeda. V prípade potreby volajte telefónne číslo 0903 493 283. Radi Vám vyjdeme v ústrety.

Odpočet elektromerov

Dátum: 6. 8. 2015

Na základe oznámenie SSE sa začína dnes t.j. 06.08.2015 od 15.00 h s odpočtom elektromerov v domácnostiach pracovníkmi Slovenskej pošty. Žiadame občanov, aby umožnili týmto pracovníkom prístup k elektromerom.

Výkup papiera a použitého kuchynského oleja

Dátum: 10. 7. 2015

Vážení občania, oznamujeme Vám, že výkup papiera a použitého kuchynského oleja sa v obci ukutoční dňa 14.07.2015 v čase od 17.15 h do 17.30 h na parkovisku pred obecným úrardom. Papier prosím zviažte do balíkov (nie v krabici, igelitke). Vykupujú: noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Kartóny nevykupujú.
Olej musí byť v čistej priehľadnej uzatvorenej PET fľaši.
Zber sa uskutoční za každého počasia.

Zber elektroodpadu

Dátum: 1. 7. 2015

Oznamujeme občanom, že obec v spolupráci s firmou Metalservisrecycling vyhlasuje zber elektroodpadu v termíne od 01.07. do 08.07.2015. Podmienkou zberu je, že dodaný elektrospotrebič musí byť v celosti. Zbierajú sa práčky, chladničky, televízory, počítače, tlačiarne, varné kanvice, mixéry a iné. Uvedené elektrospotrebiče treba doniesť na ihrisko za obecným úradom na ohradenú asfaltovú plochu.

Obecný úrad

Dátum: 29. 5. 2015

OcÚ oznamuje občanom, že v dňoch od 01.06.2015 do 03.06.2015 bude zatvorený z dôvodu účasti na odbornom školení.

Pozvánka MDD 6.6.2015

Dátum: 29. 5. 2015

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetky deti na oslavu MDD dňa 06.06.2015 t.j. v sobotu so začiatkom o 10.00 h na multifunkčnom ihrisku v Borčiciach. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční oslava a športový program v sále KD. Občerstvenie a darčeky sú pripravené. Tešíme s na Vás.

Považská vodárenská spoločnosť

Dátum: 29. 5. 2015

PVS žiada obyvateľov, ktorí odoberajú vodu z verejného vodovodu, aby si skontrolovali vodomery z dôvodu zvýšeného odberu vody v obci. Prípadnú poruchu prosíme ohlásiť na obecnom úrade, alebo priamo na číslo telefónu: 0905716468

Medzinárodný deň detí v Borčiciach 31.5.2015

Medzinárodný deň detí v Borčiciach 31.5.2015

Dátum: 27. 5. 2015

Milé deti,pri príležitosti Vášho sviatku sme pre Vás ako darček pripravili maľovanie na tvár a malé občerstvenie . Tešíme sa na Vás 31.5.2015 v čase od 14.00 do 16.00 hod v areáli miestneho pohostinstva ISKRA v Borčiciach.

Jarné upratovanie v obci

Dátum: 11. 5. 2015

Jarné upratovanie v obci

Odpis vodomerov

Dátum: 11. 5. 2015

Považská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že odpis vodomerov sa v obci Borčice uskutoční v dňoch 07.05.2015 a 11.05.2015.

Vývoz plastov v máji 2015

Dátum: 11. 5. 2015

Vývoz plastov v obci sa uskutoční zajtra t.j. 07.05.2015 o 06.30 h ráno.

Výstava svadobných fotografií v kaštieli Borčice

Výstava svadobných fotografií v kaštieli Borčice

Dátum: 28. 4. 2015

Vážení občania,
Pozývame Vás na Svadobnú výstavu, ktorá sa bude konať v Kaštieli Borčice od 18.4. do 19.4.2015.
Pripravený je pre Vás Welcome drink, ochutnávka svadobných špecialít a degustácia rôznych vín.
Vstupné je 5€ .

Výkup papiera

Výkup papiera

Dátum: 17. 4. 2015

Výkup papiera

Výzva na darovanie krvi NsP Ilava

Výzva na darovanie krvi NsP Ilava

Dátum: 22. 3. 2015

Výzva na darovanie krvi NsP Ilava

Čiastočné zatmenie slnka 20.3.2015

Čiastočné zatmenie slnka 20.3.2015

Dátum: 18. 3. 2015

20.3.2015 bude možné sledovať čiastočné zatmenie slnka
predpoveď aj pre Borčice je priazdnivá má byť jasno

Medzinárodný deň žien pozvánka 7.3.2015 17.00 hod

Medzinárodný deň žien pozvánka 7.3.2015 17.00 hod

Dátum: 1. 3. 2015

Medzinárodný deň žien pozvánka 7.3.2015 17.00 hod

Obecný úrad oznamuje

Dátum: 24. 2. 2015

Prihlášky do MŠ

Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) informuje

Dátum: 11. 2. 2015

V prílohe sa nachádzajú aktuálne upozornenia týkajúce
sa tohto ročného obdobia - v súvislosti s požiarnou ochranou.

Výstava voskových figurín - Múzeum regiónu Bielych Karpát (Kaštieľ Bohunice)

Výstava voskových figurín - Múzeum regiónu Bielych Karpát (Kaštieľ Bohunice)

Dátum: 11. 2. 2015

OTVÁRACIE HODINY VÝSTAVY FIGURÍN:
Múzeum regiónu Bielych Karpát (Kaštieľ Bohunice)
Vstupy do múzea pre verejnosť:

STREDA - PIATOK 8:00 - 16:00

9:00, 10:00, 11:00, 13.00, 14.00, 15.00, (posledný vstup)

NEDEĽA : 13:00 – 18:00 hod.

13:30; 14:30; 15:30; 16:30 (posledný vstup)

Borčice v znamení čias - Adolf Kobela

Borčice v znamení čias - Adolf Kobela

Dátum: 2. 2. 2015

Borčice v znamení čias - Adolf Kobela

OZ optiky ZOOM

Dátum: 22. 1. 2015

Vážení občania, prichádza k Vám Občianske združenie optiky ZOOM z Bratislavy. Bezpltne Vám premeria dioptrie na diaľku a na blízko a odporučí Vám najvhodnejšie okuliare. Príďte v pondelok 2. febrára 2015 od 10. do 11. hodiny na kultúrneho domu v Borčiciach a prineste si so sebou aj svoje vlastné okuliare. Vyšetrenie jednej osoby trvá 5 až 10 minút. Vyšetrenie každého občana je zdarma.

Obecný úrad oznamuje

Dátum: 19. 1. 2015

Výkup papiera

Obecný úrad oznamuje

Dátum: 19. 1. 2015

Zápis detí do 1. ročníka

Obecný úrad oznamuje

Dátum: 19. 1. 2015

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2015:

Kalendár zvozu plastov pre rok 2015

Dátum: 5. 1. 2015

Termíny zvozu plastov pre rok 2015:
12.02., 05.03., 02.04., 07.05., 04.06., 02.07., 06.08., 03.09., 01.10., 05.11., 03.12..

2012 Spravodaj MAS Vršatec rozhovor so starostom obce Borčice Antonom Fabušom

2012 Spravodaj MAS Vršatec rozhovor so starostom obce Borčice Antonom Fabušom

Dátum: 13. 2. 2012

2012 Spravodaj MAS Vršatec rozhovor so starostom obce Borčice Antonom Fabušom

Pri nástupe do funkcie starosta sľúbil, že ak počet obyvateľov presiahne 400, vybuduje multifunkčné detské ihrisko.Autor: TASR

2011 Otvorenie detského ihriska v Borčiciach

Dátum: 13. 8. 2011

Starosta Borčíc neberie plat, no splnil sľub spred piatich rokov

2011 Starosta "Malej Viedne" neberie plat

Dátum: 13. 8. 2011

Starosta "Malej Viedne" neberie plat
Obec Borčice bola v roku 2006 najmenšou v Ilavskom okrese, obyvateľstvo starlo, absentoval kultúrny a spoločenský život. Za posledné štyri roky však počet obyvateľov vzrástol takmer o 70, priemerný vek sa znížil o 13 rokov. Kvôli tomu, no najmä kvôli na slovenské pomery rýchlemu rozvoju, nazývajú Borčice aj Malou Viedňou.

Zobrazené 301-397 z 397
nahoru

Udalosti v obci

Voľby do NR SR 2023

Voľby 2023

Kontakt

OBEC Borčice
Borčice 73
018 53 pošta Bolešov

tel.: 042 / 449 32 83
mobil:  0903 493 283 
e-mail: urad@obecborcice.sk
web: www.obecborcice.sk

V širšom okolí

trez

kúpele

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:86
TÝŽDEŇ:843
CELKOM:314256

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obce a mestá v okolí

Borčice