Obec Borčice
Obec Borčice
obecBorčice

Aktuality

Zobrazené 201-300 z 314

Poľnohospodárske družstvo Bolešov

Dátum: 7. 10. 2019

Poľnohospodárske družstvo Bolešov oznamuje, že v dňoch 10.10.2019 a 11.10.2019 v čase od 8:00 hodiny do 15:00 hodiny a dňa 12.10.2019 v čase od 7:00 hodiny do 12:00 hodiny bude vydávať naturálie za pôdu vo dvore PD Bolešov.

Oznámenie o očkovaní proti besnote

Dátum: 30. 9. 2019

Veterinárny lekár MVDr. Klema oznamuje občanom, že v útorok dňa 1.10.2019 o 16.00 hod. bude pred obecným úradom vykonávať povinné očkovanie psov proti besnote i proti ostatným chorobám.Poplatok za očkovanie proti besnote je 10€ za kompletné proti chorobám 15€. V zmysle zákona je tiež povinné dočipovanie psov, v termíne najneskôr do 31.10.2019. Majitelia nezačipovaných psov si ich môžu dať začipovať pri očkovaní. Poplatok je 15€, z toho je 10€ za čipovanie a 5€ za zápis do centrálneho registra psov.

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. Nemšová

Dátum: 17. 9. 2019

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. Nemšová vyzýva obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu.

Považská vodárenská spoločnosť

Dátum: 16. 9. 2019

Odstávka pitnej vody

Zdravotná poisťovňa Dôvera

Dátum: 16. 9. 2019

Dňa 18.09.2019 od 15.00 - 16.30 hod. na obecnom úrade možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu

Renovácia Oltára Panny Márie v Borčiciach

Dátum: 13. 9. 2019

Renovácia Oltára Panny Márie v Borčiciach

Detská ambulancia MUDr. Krajčiová

Dátum: 10. 9. 2019

čerpanie riadnej dovolenky

HODY 2019

Dátum: 5. 9. 2019

HODY 2019

Obecný úrad Borčice

Dátum: 28. 8. 2019

Vážení občania, Obecný úrad v Borčiciach oznamuje, že dňa 30.08.2019 t.j. v piatok bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

Divadelný súbor Hugo

Dátum: 28. 8. 2019

Vážení občania, obecný úrad Borčice Vás srdečne pozýva na skvelú komédiu s názvom ,,Prekvapenie,, ktorá sa bude konať dňa 06.09.2019(piatok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Borčiciach.

Letné kino ,, Manžel na hodinu ,,

Dátum: 28. 8. 2019

Vážení občania, Obecný úrad Borčice Vás všetkých pozýva na Letné kino s názvom ,, Manžel na hodinu ,, ktoré sa bude premietať dňa 30.08.2019(piatok) o 20.30 hod. na futbalovom ihrisku v Borčiciach.

ZŠ s MŠ Bolešov

Dátum: 26. 8. 2019

Vážení rodičia, Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Bolešove oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 02. septembra 2019 (pondelok) o 8.00 hod. pred budovou základnej školy, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični ZŠ s MŠ Bolešov.

ZŠ s MŠ Bolešov

Dátum: 21. 8. 2019

Vážení rodičia,v prípade ak máte záujem prihlásiť Vaše dieťa na stravovanie v ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov, môžete tak urobiť v dňoch od 21.08.2019 do 28.08.2019 u vedúcej Školskej jedálne p. Prekopovej.

Vláčikom na Letné Slávnosti a Family Day Rona

Dátum: 19. 8. 2019

Dobrý deň vážení občania, obec Lednické Rovné Vás všetkých pozýva na Letné Slávnosti a Family Day RONA. Dňa 31.08.2019 v sobotu ráno vyrazí bezplatný vláčik z Trenč. Teplej do Lednických Rovní a poobede o 15:00 sa vydá na cestu späť.

Pozvánka na Nemšovský jarmok

Dátum: 15. 8. 2019

Mesto Nemšová pozýva všetkých občanov, pre ktorých je jarmok letnou atrakciou, tradíciou, zábavou, bohatým kultúrnym programom, stánkami s cukrovinkami, burčiakom alebo voňavou živánskou na 24. Nemšovský jarmok, ktorý sa bude konať 16. a 17. augusta na uliciach Janka Palu, Mierové námestie a v amfiteátri v Nemšovej.Čaká na Vás bohatý sprievodný program a vystúpenia.

Obecný úrad dovolenka

Dátum: 24. 7. 2019

Vážení občania,v dňoch 25.07.2019 a 26.07.2019 bude Obecný úrad v Borčiciach z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.V súrnych prípadoch volajte tel.č.0903 493 283

Taliansko BIBIONE

Dátum: 10. 7. 2019

Taliansko Bibione

Leto s perom 2019

Dátum: 9. 7. 2019

Obec Borčice vyhlasuje literárnu súťaž Leto s perom 2019 v písaní poézie a prózy. Zúčastniť sa môžu deti a mládež do 18 rokov.Najlepšie práce budú ohodnotené vecnými cenami.Svoje námety posielajte na e mail: urad@obecborcice.sk

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 8. 7. 2019

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 08.07.2019 08:00 hod.

Letné kino Mas Vršatec

Dátum: 26. 6. 2019

Letné kino MAS VRŠATEC pozýva všetkých občanov na premietanie komédie ,, Hodinový manžel " dňa 20.07.2019 o 21.00 hod. pozor zmena miesta premietania, bude na futbalovom ihrisku v Borčiciach. V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie ruší. Tešíme sa na Vás!

Pozvánka na Deň detí

Dátum: 27. 5. 2019

Obec Borčice pozýva deti a rodičov na Deň detí 01.06.2019 /sobota/ o 10:00 hod. na futbalové ihrisko. Čaká Vás deň plný súťaží a zážitkov. Tešíme sa na Vás.

Hydrologická výstraha - SHMU

Dátum: 22. 5. 2019

Hydrologická výstraha SHMU - II. stupeň povodeň,
od 22.05.2019 15:00 do 24.05.2019 9:00. V dôsledku trvalého dažďa je možný vzostup vodných tokov.
KS IZS Trenčín

STAVANIE MÁJA

Dátum: 29. 4. 2019

Stavanie Mája

Jarná brigáda - "čistenie prírody pri Váhu"

Dátum: 23. 4. 2019

Brigáda máj/2019

Veľké jarné upratovanie

Dátum: 18. 4. 2019

Starostka obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva pozýva všetkých občanov na ,,Veľké jarné upratovanie verejných priestranstiev obce a okolia domov,,. Termín akcie je 27.04.2019 v sobotu od 9.30 do 12.00 hod. pred Obecným úradom. V prípade nepriaznivého počasia sa termín prekladá.

Zebezpečenie trvalého označenia psa - čipovanie

Dátum: 29. 3. 2019

Zabezpečenie trvalého označenia psa - čipovanie

ponuka práce

Dátum: 20. 3. 2019

Veľtrh - ponuka práce

Vývoz drevín

Dátum: 14. 3. 2019

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že ostrihané a zrezané konáre zo stromov, kríkov a drevín môžete vyvážať za železničné priecestie na kopu /viď.obrázok/. Zároveň Vás žiadame, iný odpad ako plast, sklo, papier nevyvážajte na túto kopu.
Ďakujeme

Čerpanie dovolenky

Dátum: 1. 3. 2019

Od 04.03.2019 do 08.03.2019 bude obecný úrad zatvorený pre čerpanie dovolenky.
V nevyhnutných prípadoch kontaktujte starostku na čísle: 0903493283.

MDŽ

Dátum: 27. 2. 2019

MDŽ

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

Dátum: 28. 1. 2019

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

UPOZORNENIE

Dátum: 21. 1. 2019

Obec Borčice, na základe sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto dôrazne upozorňuje všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Borčice, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb v obci. Tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce. Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.

Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch.

Materské centrum Štvorlístok

Dátum: 17. 1. 2019

Vytvorenie Tvorivej Montessori dielničky pre deti.

#

Vianočný stromček

Dátum: 8. 1. 2019

Važení občania, oznamujeme Vám, že zber živých vianočných stromčekov bude dňa 11.01.2019,t.j. piatok. Prosíme Vás použité vianočné stromčeky vyložte pred rodinný dom zbavené všetkých ozdôb. Ďakujeme

Daňové priznania

Dátum: 1. 1. 2019

Daňové priznaniaVytlačiť

Obec Borčice ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2018 nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Borčice, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2019.

Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, a pod. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia.

Príslušné tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Borčiciach. Pri predkladaní vyplnených tlačív je vhodné, aby si daňovníci priniesli aj príslušné doklady.

Dovolenka 13.8.2018-20.8.2018

Dátum: 13. 8. 2018

Od 13.8.2018 do 20.8.2018 bude obecný úrad zatvorený
z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.

Anenská púť

Dátum: 27. 7. 2018

Anenská púť

Skupinové cvičenie v KD

Dátum: 9. 2. 2018

Skupinové cvičenie v KD

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom

Dátum: 6. 12. 2017

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetky deti na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2017 o 17.00 hodine v sále kultúrneho domu.

#

Pozvánka na Vianočné trhy Materského centra Štvorlístok v Borčiciach

Dátum: 29. 11. 2017

Pozvánka na Vianočné trhy Materského centra Štvorlístok v Borčiciach

Oznam prerušenie dodávky vody 18.10.2017 8.00-14.00

Dátum: 16. 10. 2017

Považská vodárenská spoločnosť oznamuje, že
dňa 18. 10. 2017 v čase od 8.00 do 14.00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody.

Pre vlastnú potrebu vody odporúčame predzásobenie sa vodou!

Pozvánka MDD

Dátum: 25. 5. 2017

Pozvánka MDD

Oznam komunálny odpad - zmeny

Dátum: 25. 5. 2017

Oznam komunálny odpad - zmeny

Výkup papiera 18.05.2017 od 15.45 do 16.00

Dátum: 12. 5. 2017

Výkup papiera v obci sa uskutoční vo štvrtok 18.05.2017 pred obecným úradom v čase od 15.45 h do 16.00 h.

Vývoz plastov 15.5.2017 o 11.30 hod.

Dátum: 9. 5. 2017

Oznamujeme občanom, že vývoz plastov sa uskutoční dňa 15.5.2017 o 11.30 hod.

Oznam OcÚ

Dátum: 3. 5. 2017

Oznamujeme občanom, že z dôvodu účasti na odbornom seminári bude obecný úrad dňa 4.5.2017 a 5.5.2017 zatvorený.
V súrnych prípadoch volajte číslo 0903 493 283.

#

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 13. 4. 2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje, že dňa 19.04.2017 v čase od 8.00 do 14.30 bude prerušená distribúcia elektriny v obci Borčice u súpisných čísiel: 217,218,219,220,144 (kaplnka)

#

Zápis do 1.ročníka ZŠ Bolešov

Dátum: 22. 3. 2017

Zápis do 1.ročníka ZŠ Bolešov

Zametanie v obci

Dátum: 3. 3. 2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že zametanie ulíc po zimnej údržbe v obci sa uskutoční v nedeľu 05.03.2017. Týmto žiadame občanov, aby tento posyp nesypali do smetných nádob a majiteľov motorových vozidiel, aby zaparkovali svoje motorové vozidlá vo svojich dvoroch.

#

Upozornenie

Dátum: 2. 3. 2017

Obecný úrad upozorňuje občanov, že zvoz plastov sa v meciaci marec uskutoční dňa 20.03.2017 o 11.30 h.

Pozvánka na MDŽ

Dátum: 2. 3. 2017

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetky ženy na stretnutie pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa žien na deň piatok 10.03.2017 do sály kultúrneho domu v Borčiiach so začiatkom o 17.00 h.
Pripravené je príjemné posedenie pri hudbe.
Tešíme sa na Vás.

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Dátum: 9. 2. 2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie dňa 10.02.2017 bude obecný úrad zatvorený. V súrnych prípadoch volajte tel. č. 0903493283

Výkup papiera

Dátum: 23. 1. 2017

Výkup papiera v obci sa uskutoční v pondelok 30.01.2017 pred obecným úradom v čase od 15.45 h do 16.00 h. Olej v obci nevykupujú.

Upozornenie - zmena dátumu zberu plastov

Dátum: 20. 1. 2017

Obecný úrad Borčice upozorňuje obyvateľov na zmenu termínu zberu plastov v obci v mesiaci január 2017 na deň 23.01.2017 o 11.30 h.

Čerpanie dovolenky na OcÚ

Dátum: 27. 12. 2016

Obecný úrad Borčice oznamuje občanom, že v dňoch 27.12. - 30.12.2016 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo: 0903493283. Obecný úrad bude otvorený od 02.01.2017

#

Pozvánka na Silvestra

Dátum: 27. 12. 2016

Pozvánka na Silvestra

Čerpanie dovolenky na OcÚ

Dátum: 21. 12. 2016

Obecný úrad v Borčiciach oznamuje občanom, že v dňoch 22.12. a 23.12.2016 bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.

Výstava ručných prác 2016

Dátum: 12. 12. 2016

Výstava ručných prác 2016

Zber drevenného odpadu

Dátum: 11. 12. 2016

Oznamujeme občanom , že od pondelka 12.12.2016 do piatka 16.12.2016 bude pristavený pri obecnom úrade veľkoobjemový kontajner na drevenný odpad. Odpad nesmie obsahovať prímesi skla, kameniva, železa, akýchkoľvek kovov (okrem klincov a iných spojovacích kovovvých častí), čalúnenia, gumy, polystyrénového izolačného materiálu, streč. fólií, viazacích PP - pások, nebezpečných látok a PVC z dôvodu obsahu chlóru.

Mikulášsky večierok

Dátum: 29. 11. 2016

Mikulášsky večierok

Preventívna protipožiarna kontrola

Dátum: 8. 11. 2016

Preventívna protipožiarna kontrola

Pozvánka do kúpelov

Dátum: 8. 11. 2016

Pozvánka do kúpelov

Pozvánka na výstavu

Dátum: 8. 11. 2016

Obec Borčice Vás srdečne pozýva na výstavu ručných prác, remeselných výrobkov a domácich produktov na deň 11.12.2016 so začiatkom od 14.00 h v sále kultúrneho domu.
Vystavovatelia prosím prihláste sa na obecnom úrade z dôvodu prípravy dostatočného výstavného priestoru.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Oznam Ocú

Dátum: 13. 9. 2016

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu účasti na odbornom seminári bude obecný úrad dňa 16.09.2016 zatvorený.
V súrnych prípadoch volajte číslo 0903 493 283.

Oznam ZŠ

Dátum: 26. 8. 2016

Oznam ZŠ

Zber elektroodpadu

Dátum: 17. 8. 2016

Zber elektroodpadu bude v obci prebiehať každú stredu na obecnom úrade v čase od 08.00 h do 16.00 h.

Výkup papiera

Dátum: 8. 7. 2016

Výkup papiera v obci Borčice sa uskutoční v piatok 15.07.2016 v čase od 16.00 h do 16.15 h pred obecným úradom.

Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp

Dátum: 6. 6. 2016

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že vlastní dve nové špeciálne vozidlá MAN Feka 8 m3 na vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

#

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 6. 6. 2016

SSE-Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne od 01.07.2016 08.00 h do 01.07.2016 13.30 h bude preprušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vyznačené v prílohe tohto oznamu.

Pozvánka na oslavu MDD

Dátum: 26. 5. 2016

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetky deti na oslavu MDD dňa 04.06.2016 t.j. v sobotu so začiatkom o 10.00 h na multifunkčnom ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční oslava a športový program v sále kultúrneho domu. Občerstvenie a darčeky sú pripravené. Tešíme sa na Vás.

Stavanie mája

Dátum: 29. 4. 2016

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach Vás srdečne pozývajú na stavanie mája v obci, ktoré sa uskutoční v sobotu 30.04.2016 so začiatkom o 16.00 h pred obecným úradom. Tešíme sa na Vás.

#

Výkup papiera

Dátum: 31. 3. 2016

Výkup papiera v obci sa uskutoční v utorok dňa 05.04.2016 v čase od 17.45 do 18.00 h pred budovou OcÚ. Olej v obciach už nevykupujú.

Zametanie ulíc

Dátum: 19. 3. 2016

V dňoch 23. a 24.03.2016 sa budú zametať ulice v obci. Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby v uvedených dňoch neparkovali vozidlá na miestnych komunikáciách.

Zápis do 1. ročníka ZŠ za šk. r. 2016/2017

Dátum: 18. 3. 2016

Zápis do 1. ročníka ZŠ za šk. r. 2016/2017

Pozvánka na MDŽ

Dátum: 24. 2. 2016

Pozvánka na MDŽ

Čerpanie dovolenky na OcÚ

Dátum: 30. 12. 2015

Obecný úrad v Borčiciach oznamuje občanom, že v dňoch 30.12 a 31.12.2015 bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.
V nevyhnutných prípadoch a aj pre delegovanie členov komisií pre voľby do Národnej rady SR kontaktujte tel. č. 0903493283.

Silvestrovský večer

Dátum: 29. 12. 2015

Silvestrovský večer

#

Výkup papiera a výkup použitého kuchynského oleja

Dátum: 9. 12. 2015

Výkup papiera a výkup použitého kuchynského oleja sa v obci uskutoční dňa 21.12.2015 v čase od 15.45 h do 16.00 h pred obecným úradom.

Mikulášske dopoludnie a Mikulášsky večierok

Dátum: 5. 12. 2015

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetkých občanov na Mikulášske odpoludnie a Mikulášsky večierok na dnes t.j. v sobotu 05.12.2015.
O 15.30 hodine sa v sále kultúrneho domu začína stretnutie s Mikulášom, ktorý bude rozdávať detičkám Mikulášske darčeky a pripravené je aj krátke vystúpenie detičiek pri jedličke pod vedením pani Suchánkovej
o 16.30 hodine sa pred budovou kultúrneho domu bude podávať občerstvenie pri hudbe a to: kapustina, guláš, varené víno
Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánkia na stretnutie s Mikulášom

Dátum: 26. 11. 2015

Starosta obce Anton Fabuš a obecné zastupiteľstvo pozývajú na stretnutie s Mikulášom dňa 05.12.2015 o 15.30 h do sály kultúrneho domu. Pre deti je pripravené aj mikulášske prekvapenie. Tešíme sa na Vás.

Kúpele v regióne

Dátum: 26. 11. 2015

Kúpele v regióne

Súťaž o najlepšiu domácu pálenku - obec Bohunice

Dátum: 29. 9. 2015

Súťaž o najlepšiu domácu pálenku - obec Bohunice

#

Záhradkárska výstava Nemšová

Dátum: 29. 9. 2015

Záhradkárska výstava Nemšová

#

Výkup papiera

Dátum: 29. 9. 2015

Výkup papiera v obci sa uskutoční dňa 2.10.2015 od 18.30 do 18.45 pred obecným úradom.

PD Bolešov

Dátum: 27. 9. 2015

PD Bolešov oznamuje vlastníkom pôdy v jeho úžívaní, že naturálie za nájomné bude vydávať v mesiaci september. Dôvodom je prepočet nájomného z dôvodu jeho zvýšenia. Presný termín výdaja naturálií bude oznámený obvyklým spôsobom.

ZŠ a MŠ Bolešov

Dátum: 27. 8. 2015

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Bolešov oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční dňa 02.09.2015 o 08.00 hodine v telocvični ZŠ s MŠ Bolešov

Úprava pracovnej doby OcÚ

Dátum: 10. 8. 2015

SHMÚ upozorňuje občanov a širokú verejnosť, že v dňoch 10., 11., 12. 8. 2015 je vyhlásený jav vysokých teplôt 3. stupňa. Na základe toho obecný úrad stanovil opravu pracovnej doby do obeda. V prípade potreby volajte telefónne číslo 0903 493 283. Radi Vám vyjdeme v ústrety.

Odpočet elektromerov

Dátum: 6. 8. 2015

Na základe oznámenie SSE sa začína dnes t.j. 06.08.2015 od 15.00 h s odpočtom elektromerov v domácnostiach pracovníkmi Slovenskej pošty. Žiadame občanov, aby umožnili týmto pracovníkom prístup k elektromerom.

Výkup papiera a použitého kuchynského oleja

Dátum: 10. 7. 2015

Vážení občania, oznamujeme Vám, že výkup papiera a použitého kuchynského oleja sa v obci ukutoční dňa 14.07.2015 v čase od 17.15 h do 17.30 h na parkovisku pred obecným úrardom. Papier prosím zviažte do balíkov (nie v krabici, igelitke). Vykupujú: noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Kartóny nevykupujú.
Olej musí byť v čistej priehľadnej uzatvorenej PET fľaši.
Zber sa uskutoční za každého počasia.

Zber elektroodpadu

Dátum: 1. 7. 2015

Oznamujeme občanom, že obec v spolupráci s firmou Metalservisrecycling vyhlasuje zber elektroodpadu v termíne od 01.07. do 08.07.2015. Podmienkou zberu je, že dodaný elektrospotrebič musí byť v celosti. Zbierajú sa práčky, chladničky, televízory, počítače, tlačiarne, varné kanvice, mixéry a iné. Uvedené elektrospotrebiče treba doniesť na ihrisko za obecným úradom na ohradenú asfaltovú plochu.

Obecný úrad

Dátum: 29. 5. 2015

OcÚ oznamuje občanom, že v dňoch od 01.06.2015 do 03.06.2015 bude zatvorený z dôvodu účasti na odbornom školení.

Pozvánka MDD 6.6.2015

Dátum: 29. 5. 2015

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetky deti na oslavu MDD dňa 06.06.2015 t.j. v sobotu so začiatkom o 10.00 h na multifunkčnom ihrisku v Borčiciach. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční oslava a športový program v sále KD. Občerstvenie a darčeky sú pripravené. Tešíme s na Vás.

Považská vodárenská spoločnosť

Dátum: 29. 5. 2015

PVS žiada obyvateľov, ktorí odoberajú vodu z verejného vodovodu, aby si skontrolovali vodomery z dôvodu zvýšeného odberu vody v obci. Prípadnú poruchu prosíme ohlásiť na obecnom úrade, alebo priamo na číslo telefónu: 0905716468

#

Medzinárodný deň detí v Borčiciach 31.5.2015

Dátum: 27. 5. 2015

Milé deti,pri príležitosti Vášho sviatku sme pre Vás ako darček pripravili maľovanie na tvár a malé občerstvenie . Tešíme sa na Vás 31.5.2015 v čase od 14.00 do 16.00 hod v areáli miestneho pohostinstva ISKRA v Borčiciach.

Jarné upratovanie v obci

Dátum: 11. 5. 2015

Jarné upratovanie v obci

Odpis vodomerov

Dátum: 11. 5. 2015

Považská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že odpis vodomerov sa v obci Borčice uskutoční v dňoch 07.05.2015 a 11.05.2015.

Vývoz plastov v máji 2015

Dátum: 11. 5. 2015

Vývoz plastov v obci sa uskutoční zajtra t.j. 07.05.2015 o 06.30 h ráno.

#

Výstava svadobných fotografií v kaštieli Borčice

Dátum: 28. 4. 2015

Vážení občania,
Pozývame Vás na Svadobnú výstavu, ktorá sa bude konať v Kaštieli Borčice od 18.4. do 19.4.2015.
Pripravený je pre Vás Welcome drink, ochutnávka svadobných špecialít a degustácia rôznych vín.
Vstupné je 5€ .

#

Výkup papiera

Dátum: 17. 4. 2015

Výkup papiera

#

Výzva na darovanie krvi NsP Ilava

Dátum: 22. 3. 2015

Výzva na darovanie krvi NsP Ilava

Zobrazené 201-300 z 314
nahoru

Udalosti v obci

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Kontakt

Obecný úrad
Borčice 73
018 53 pošta Bolešov

tel.: 042 / 449 32 83
mobil:  0903 493 283 
e-mail: urad@obecborcice.sk
web: www.obecborcice.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

GDPR

V širšom okolí

trez

kúpele

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 55
TÝŽDEŇ: 618
CELKOM: 234105

Obce a mestá v okolí

Borčice