Obec Borčice
Obec Borčice
obecBorčice

785. výročie prvej písomnej zmienky obce (1238 - 2023 )

Aktuality

Zobrazené 301-383 z 383

UPOZORNENIE

Dátum: 21. 1. 2019

Obec Borčice, na základe sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto dôrazne upozorňuje všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Borčice, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb v obci. Tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce. Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.

Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch.

Materské centrum Štvorlístok

Dátum: 17. 1. 2019

Vytvorenie Tvorivej Montessori dielničky pre deti.

#

Vianočný stromček

Dátum: 8. 1. 2019

Važení občania, oznamujeme Vám, že zber živých vianočných stromčekov bude dňa 11.01.2019,t.j. piatok. Prosíme Vás použité vianočné stromčeky vyložte pred rodinný dom zbavené všetkých ozdôb. Ďakujeme

Daňové priznania

Dátum: 1. 1. 2019

Daňové priznaniaVytlačiť

Obec Borčice ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2018 nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Borčice, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2019.

Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, a pod. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia.

Príslušné tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Borčiciach. Pri predkladaní vyplnených tlačív je vhodné, aby si daňovníci priniesli aj príslušné doklady.

Dovolenka 13.8.2018-20.8.2018

Dátum: 13. 8. 2018

Od 13.8.2018 do 20.8.2018 bude obecný úrad zatvorený
z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.

Anenská púť

Dátum: 27. 7. 2018

Anenská púť

Skupinové cvičenie v KD

Dátum: 9. 2. 2018

Skupinové cvičenie v KD

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom

Dátum: 6. 12. 2017

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetky deti na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2017 o 17.00 hodine v sále kultúrneho domu.

#

Pozvánka na Vianočné trhy Materského centra Štvorlístok v Borčiciach

Dátum: 29. 11. 2017

Pozvánka na Vianočné trhy Materského centra Štvorlístok v Borčiciach

Oznam prerušenie dodávky vody 18.10.2017 8.00-14.00

Dátum: 16. 10. 2017

Považská vodárenská spoločnosť oznamuje, že
dňa 18. 10. 2017 v čase od 8.00 do 14.00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody.

Pre vlastnú potrebu vody odporúčame predzásobenie sa vodou!

Pozvánka MDD

Dátum: 25. 5. 2017

Pozvánka MDD

Oznam komunálny odpad - zmeny

Dátum: 25. 5. 2017

Oznam komunálny odpad - zmeny

Výkup papiera 18.05.2017 od 15.45 do 16.00

Dátum: 12. 5. 2017

Výkup papiera v obci sa uskutoční vo štvrtok 18.05.2017 pred obecným úradom v čase od 15.45 h do 16.00 h.

Vývoz plastov 15.5.2017 o 11.30 hod.

Dátum: 9. 5. 2017

Oznamujeme občanom, že vývoz plastov sa uskutoční dňa 15.5.2017 o 11.30 hod.

Oznam OcÚ

Dátum: 3. 5. 2017

Oznamujeme občanom, že z dôvodu účasti na odbornom seminári bude obecný úrad dňa 4.5.2017 a 5.5.2017 zatvorený.
V súrnych prípadoch volajte číslo 0903 493 283.

#

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 13. 4. 2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje, že dňa 19.04.2017 v čase od 8.00 do 14.30 bude prerušená distribúcia elektriny v obci Borčice u súpisných čísiel: 217,218,219,220,144 (kaplnka)

#

Zápis do 1.ročníka ZŠ Bolešov

Dátum: 22. 3. 2017

Zápis do 1.ročníka ZŠ Bolešov

Zametanie v obci

Dátum: 3. 3. 2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že zametanie ulíc po zimnej údržbe v obci sa uskutoční v nedeľu 05.03.2017. Týmto žiadame občanov, aby tento posyp nesypali do smetných nádob a majiteľov motorových vozidiel, aby zaparkovali svoje motorové vozidlá vo svojich dvoroch.

#

Upozornenie

Dátum: 2. 3. 2017

Obecný úrad upozorňuje občanov, že zvoz plastov sa v meciaci marec uskutoční dňa 20.03.2017 o 11.30 h.

Pozvánka na MDŽ

Dátum: 2. 3. 2017

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetky ženy na stretnutie pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa žien na deň piatok 10.03.2017 do sály kultúrneho domu v Borčiiach so začiatkom o 17.00 h.
Pripravené je príjemné posedenie pri hudbe.
Tešíme sa na Vás.

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Dátum: 9. 2. 2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie dňa 10.02.2017 bude obecný úrad zatvorený. V súrnych prípadoch volajte tel. č. 0903493283

Výkup papiera

Dátum: 23. 1. 2017

Výkup papiera v obci sa uskutoční v pondelok 30.01.2017 pred obecným úradom v čase od 15.45 h do 16.00 h. Olej v obci nevykupujú.

Upozornenie - zmena dátumu zberu plastov

Dátum: 20. 1. 2017

Obecný úrad Borčice upozorňuje obyvateľov na zmenu termínu zberu plastov v obci v mesiaci január 2017 na deň 23.01.2017 o 11.30 h.

Čerpanie dovolenky na OcÚ

Dátum: 27. 12. 2016

Obecný úrad Borčice oznamuje občanom, že v dňoch 27.12. - 30.12.2016 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo: 0903493283. Obecný úrad bude otvorený od 02.01.2017

#

Pozvánka na Silvestra

Dátum: 27. 12. 2016

Pozvánka na Silvestra

Čerpanie dovolenky na OcÚ

Dátum: 21. 12. 2016

Obecný úrad v Borčiciach oznamuje občanom, že v dňoch 22.12. a 23.12.2016 bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.

Výstava ručných prác 2016

Dátum: 12. 12. 2016

Výstava ručných prác 2016

Zber drevenného odpadu

Dátum: 11. 12. 2016

Oznamujeme občanom , že od pondelka 12.12.2016 do piatka 16.12.2016 bude pristavený pri obecnom úrade veľkoobjemový kontajner na drevenný odpad. Odpad nesmie obsahovať prímesi skla, kameniva, železa, akýchkoľvek kovov (okrem klincov a iných spojovacích kovovvých častí), čalúnenia, gumy, polystyrénového izolačného materiálu, streč. fólií, viazacích PP - pások, nebezpečných látok a PVC z dôvodu obsahu chlóru.

Mikulášsky večierok

Dátum: 29. 11. 2016

Mikulášsky večierok

Preventívna protipožiarna kontrola

Dátum: 8. 11. 2016

Preventívna protipožiarna kontrola

Pozvánka do kúpelov

Dátum: 8. 11. 2016

Pozvánka do kúpelov

Pozvánka na výstavu

Dátum: 8. 11. 2016

Obec Borčice Vás srdečne pozýva na výstavu ručných prác, remeselných výrobkov a domácich produktov na deň 11.12.2016 so začiatkom od 14.00 h v sále kultúrneho domu.
Vystavovatelia prosím prihláste sa na obecnom úrade z dôvodu prípravy dostatočného výstavného priestoru.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Oznam Ocú

Dátum: 13. 9. 2016

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu účasti na odbornom seminári bude obecný úrad dňa 16.09.2016 zatvorený.
V súrnych prípadoch volajte číslo 0903 493 283.

Oznam ZŠ

Dátum: 26. 8. 2016

Oznam ZŠ

Zber elektroodpadu

Dátum: 17. 8. 2016

Zber elektroodpadu bude v obci prebiehať každú stredu na obecnom úrade v čase od 08.00 h do 16.00 h.

Výkup papiera

Dátum: 8. 7. 2016

Výkup papiera v obci Borčice sa uskutoční v piatok 15.07.2016 v čase od 16.00 h do 16.15 h pred obecným úradom.

Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp

Dátum: 6. 6. 2016

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že vlastní dve nové špeciálne vozidlá MAN Feka 8 m3 na vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

#

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 6. 6. 2016

SSE-Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne od 01.07.2016 08.00 h do 01.07.2016 13.30 h bude preprušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vyznačené v prílohe tohto oznamu.

Pozvánka na oslavu MDD

Dátum: 26. 5. 2016

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetky deti na oslavu MDD dňa 04.06.2016 t.j. v sobotu so začiatkom o 10.00 h na multifunkčnom ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční oslava a športový program v sále kultúrneho domu. Občerstvenie a darčeky sú pripravené. Tešíme sa na Vás.

Stavanie mája

Dátum: 29. 4. 2016

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach Vás srdečne pozývajú na stavanie mája v obci, ktoré sa uskutoční v sobotu 30.04.2016 so začiatkom o 16.00 h pred obecným úradom. Tešíme sa na Vás.

#

Výkup papiera

Dátum: 31. 3. 2016

Výkup papiera v obci sa uskutoční v utorok dňa 05.04.2016 v čase od 17.45 do 18.00 h pred budovou OcÚ. Olej v obciach už nevykupujú.

Zametanie ulíc

Dátum: 19. 3. 2016

V dňoch 23. a 24.03.2016 sa budú zametať ulice v obci. Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby v uvedených dňoch neparkovali vozidlá na miestnych komunikáciách.

Zápis do 1. ročníka ZŠ za šk. r. 2016/2017

Dátum: 18. 3. 2016

Zápis do 1. ročníka ZŠ za šk. r. 2016/2017

Pozvánka na MDŽ

Dátum: 24. 2. 2016

Pozvánka na MDŽ

Čerpanie dovolenky na OcÚ

Dátum: 30. 12. 2015

Obecný úrad v Borčiciach oznamuje občanom, že v dňoch 30.12 a 31.12.2015 bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.
V nevyhnutných prípadoch a aj pre delegovanie členov komisií pre voľby do Národnej rady SR kontaktujte tel. č. 0903493283.

Silvestrovský večer

Dátum: 29. 12. 2015

Silvestrovský večer

#

Výkup papiera a výkup použitého kuchynského oleja

Dátum: 9. 12. 2015

Výkup papiera a výkup použitého kuchynského oleja sa v obci uskutoční dňa 21.12.2015 v čase od 15.45 h do 16.00 h pred obecným úradom.

Mikulášske dopoludnie a Mikulášsky večierok

Dátum: 5. 12. 2015

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetkých občanov na Mikulášske odpoludnie a Mikulášsky večierok na dnes t.j. v sobotu 05.12.2015.
O 15.30 hodine sa v sále kultúrneho domu začína stretnutie s Mikulášom, ktorý bude rozdávať detičkám Mikulášske darčeky a pripravené je aj krátke vystúpenie detičiek pri jedličke pod vedením pani Suchánkovej
o 16.30 hodine sa pred budovou kultúrneho domu bude podávať občerstvenie pri hudbe a to: kapustina, guláš, varené víno
Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánkia na stretnutie s Mikulášom

Dátum: 26. 11. 2015

Starosta obce Anton Fabuš a obecné zastupiteľstvo pozývajú na stretnutie s Mikulášom dňa 05.12.2015 o 15.30 h do sály kultúrneho domu. Pre deti je pripravené aj mikulášske prekvapenie. Tešíme sa na Vás.

Kúpele v regióne

Dátum: 26. 11. 2015

Kúpele v regióne

Súťaž o najlepšiu domácu pálenku - obec Bohunice

Dátum: 29. 9. 2015

Súťaž o najlepšiu domácu pálenku - obec Bohunice

#

Záhradkárska výstava Nemšová

Dátum: 29. 9. 2015

Záhradkárska výstava Nemšová

#

Výkup papiera

Dátum: 29. 9. 2015

Výkup papiera v obci sa uskutoční dňa 2.10.2015 od 18.30 do 18.45 pred obecným úradom.

PD Bolešov

Dátum: 27. 9. 2015

PD Bolešov oznamuje vlastníkom pôdy v jeho úžívaní, že naturálie za nájomné bude vydávať v mesiaci september. Dôvodom je prepočet nájomného z dôvodu jeho zvýšenia. Presný termín výdaja naturálií bude oznámený obvyklým spôsobom.

ZŠ a MŠ Bolešov

Dátum: 27. 8. 2015

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Bolešov oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční dňa 02.09.2015 o 08.00 hodine v telocvični ZŠ s MŠ Bolešov

Úprava pracovnej doby OcÚ

Dátum: 10. 8. 2015

SHMÚ upozorňuje občanov a širokú verejnosť, že v dňoch 10., 11., 12. 8. 2015 je vyhlásený jav vysokých teplôt 3. stupňa. Na základe toho obecný úrad stanovil opravu pracovnej doby do obeda. V prípade potreby volajte telefónne číslo 0903 493 283. Radi Vám vyjdeme v ústrety.

Odpočet elektromerov

Dátum: 6. 8. 2015

Na základe oznámenie SSE sa začína dnes t.j. 06.08.2015 od 15.00 h s odpočtom elektromerov v domácnostiach pracovníkmi Slovenskej pošty. Žiadame občanov, aby umožnili týmto pracovníkom prístup k elektromerom.

Výkup papiera a použitého kuchynského oleja

Dátum: 10. 7. 2015

Vážení občania, oznamujeme Vám, že výkup papiera a použitého kuchynského oleja sa v obci ukutoční dňa 14.07.2015 v čase od 17.15 h do 17.30 h na parkovisku pred obecným úrardom. Papier prosím zviažte do balíkov (nie v krabici, igelitke). Vykupujú: noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Kartóny nevykupujú.
Olej musí byť v čistej priehľadnej uzatvorenej PET fľaši.
Zber sa uskutoční za každého počasia.

Zber elektroodpadu

Dátum: 1. 7. 2015

Oznamujeme občanom, že obec v spolupráci s firmou Metalservisrecycling vyhlasuje zber elektroodpadu v termíne od 01.07. do 08.07.2015. Podmienkou zberu je, že dodaný elektrospotrebič musí byť v celosti. Zbierajú sa práčky, chladničky, televízory, počítače, tlačiarne, varné kanvice, mixéry a iné. Uvedené elektrospotrebiče treba doniesť na ihrisko za obecným úradom na ohradenú asfaltovú plochu.

Obecný úrad

Dátum: 29. 5. 2015

OcÚ oznamuje občanom, že v dňoch od 01.06.2015 do 03.06.2015 bude zatvorený z dôvodu účasti na odbornom školení.

Pozvánka MDD 6.6.2015

Dátum: 29. 5. 2015

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetky deti na oslavu MDD dňa 06.06.2015 t.j. v sobotu so začiatkom o 10.00 h na multifunkčnom ihrisku v Borčiciach. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční oslava a športový program v sále KD. Občerstvenie a darčeky sú pripravené. Tešíme s na Vás.

Považská vodárenská spoločnosť

Dátum: 29. 5. 2015

PVS žiada obyvateľov, ktorí odoberajú vodu z verejného vodovodu, aby si skontrolovali vodomery z dôvodu zvýšeného odberu vody v obci. Prípadnú poruchu prosíme ohlásiť na obecnom úrade, alebo priamo na číslo telefónu: 0905716468

#

Medzinárodný deň detí v Borčiciach 31.5.2015

Dátum: 27. 5. 2015

Milé deti,pri príležitosti Vášho sviatku sme pre Vás ako darček pripravili maľovanie na tvár a malé občerstvenie . Tešíme sa na Vás 31.5.2015 v čase od 14.00 do 16.00 hod v areáli miestneho pohostinstva ISKRA v Borčiciach.

Jarné upratovanie v obci

Dátum: 11. 5. 2015

Jarné upratovanie v obci

Odpis vodomerov

Dátum: 11. 5. 2015

Považská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že odpis vodomerov sa v obci Borčice uskutoční v dňoch 07.05.2015 a 11.05.2015.

Vývoz plastov v máji 2015

Dátum: 11. 5. 2015

Vývoz plastov v obci sa uskutoční zajtra t.j. 07.05.2015 o 06.30 h ráno.

#

Výstava svadobných fotografií v kaštieli Borčice

Dátum: 28. 4. 2015

Vážení občania,
Pozývame Vás na Svadobnú výstavu, ktorá sa bude konať v Kaštieli Borčice od 18.4. do 19.4.2015.
Pripravený je pre Vás Welcome drink, ochutnávka svadobných špecialít a degustácia rôznych vín.
Vstupné je 5€ .

#

Výkup papiera

Dátum: 17. 4. 2015

Výkup papiera

#

Výzva na darovanie krvi NsP Ilava

Dátum: 22. 3. 2015

Výzva na darovanie krvi NsP Ilava

#

Čiastočné zatmenie slnka 20.3.2015

Dátum: 18. 3. 2015

20.3.2015 bude možné sledovať čiastočné zatmenie slnka
predpoveď aj pre Borčice je priazdnivá má byť jasno

#

Medzinárodný deň žien pozvánka 7.3.2015 17.00 hod

Dátum: 1. 3. 2015

Medzinárodný deň žien pozvánka 7.3.2015 17.00 hod

Obecný úrad oznamuje

Dátum: 24. 2. 2015

Prihlášky do MŠ

Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) informuje

Dátum: 11. 2. 2015

V prílohe sa nachádzajú aktuálne upozornenia týkajúce
sa tohto ročného obdobia - v súvislosti s požiarnou ochranou.

#

Výstava voskových figurín - Múzeum regiónu Bielych Karpát (Kaštieľ Bohunice)

Dátum: 11. 2. 2015

OTVÁRACIE HODINY VÝSTAVY FIGURÍN:
Múzeum regiónu Bielych Karpát (Kaštieľ Bohunice)
Vstupy do múzea pre verejnosť:

STREDA - PIATOK 8:00 - 16:00

9:00, 10:00, 11:00, 13.00, 14.00, 15.00, (posledný vstup)

NEDEĽA : 13:00 – 18:00 hod.

13:30; 14:30; 15:30; 16:30 (posledný vstup)

#

Borčice v znamení čias - Adolf Kobela

Dátum: 2. 2. 2015

Borčice v znamení čias - Adolf Kobela

OZ optiky ZOOM

Dátum: 22. 1. 2015

Vážení občania, prichádza k Vám Občianske združenie optiky ZOOM z Bratislavy. Bezpltne Vám premeria dioptrie na diaľku a na blízko a odporučí Vám najvhodnejšie okuliare. Príďte v pondelok 2. febrára 2015 od 10. do 11. hodiny na kultúrneho domu v Borčiciach a prineste si so sebou aj svoje vlastné okuliare. Vyšetrenie jednej osoby trvá 5 až 10 minút. Vyšetrenie každého občana je zdarma.

Obecný úrad oznamuje

Dátum: 19. 1. 2015

Výkup papiera

Obecný úrad oznamuje

Dátum: 19. 1. 2015

Zápis detí do 1. ročníka

Obecný úrad oznamuje

Dátum: 19. 1. 2015

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2015:

Kalendár zvozu plastov pre rok 2015

Dátum: 5. 1. 2015

Termíny zvozu plastov pre rok 2015:
12.02., 05.03., 02.04., 07.05., 04.06., 02.07., 06.08., 03.09., 01.10., 05.11., 03.12..

#

2012 Spravodaj MAS Vršatec rozhovor so starostom obce Borčice Antonom Fabušom

Dátum: 13. 2. 2012

2012 Spravodaj MAS Vršatec rozhovor so starostom obce Borčice Antonom Fabušom

Pri nástupe do funkcie starosta sľúbil, že ak počet obyvateľov presiahne 400, vybuduje multifunkčné detské ihrisko.Autor: TASR

2011 Otvorenie detského ihriska v Borčiciach

Dátum: 13. 8. 2011

Starosta Borčíc neberie plat, no splnil sľub spred piatich rokov

2011 Starosta "Malej Viedne" neberie plat

Dátum: 13. 8. 2011

Starosta "Malej Viedne" neberie plat
Obec Borčice bola v roku 2006 najmenšou v Ilavskom okrese, obyvateľstvo starlo, absentoval kultúrny a spoločenský život. Za posledné štyri roky však počet obyvateľov vzrástol takmer o 70, priemerný vek sa znížil o 13 rokov. Kvôli tomu, no najmä kvôli na slovenské pomery rýchlemu rozvoju, nazývajú Borčice aj Malou Viedňou.

Zobrazené 301-383 z 383
nahoru

Udalosti v obci

Voľby do NR SR 2023

Voľby 2023

Kontakt

OBEC Borčice
Borčice 73
018 53 pošta Bolešov

tel.: 042 / 449 32 83
mobil:  0903 493 283 
e-mail: urad@obecborcice.sk
web: www.obecborcice.sk

V širšom okolí

trez

kúpele

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:101
TÝŽDEŇ:543
CELKOM:299981

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Obce a mestá v okolí

Borčice