Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 4
posledná

Testovanie na ochorenie Covid - 19

Testovanie na ochorenie Covid - 19 celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor:

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára Váh, s.r.o.

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára Váh, s.r.o. celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor:

Sviatok MDŽ

Sviatok MDŽ celý text

ostatné | 5. 3. 2021 | Autor:

Testovanie na ochorenie Covid 19 v našej obci

Testovanie na ochorenie Covid 19 v našej obci celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:

Testovanie na ochorenie Covid-19 dňa 27.02.2021

Vážení občania,

testovanie na ochorenie Covid-19 antigénovými testami
sa uskutoční v našej obci v sobotu 27.02.2021 v čase
od 10:00 hod. do 15:00 hod. v Kultúrnom dome Borčice č. 73.

So sebou si prineste občiansky preukaz. celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor:

Ochranné respirátory

Ochranné respirátory celý text

ostatné | 22. 2. 2021 | Autor:

Zber odpadu z Vašej kuchyne

Zber odpadu z Vašej kuchyne celý text

ostatné | 19. 2. 2021 | Autor:

Testovanie na ochorenie Covid - 19 dňa 20.02.2021

Testovanie na ochorenie Covid - 19 celý text

ostatné | 17. 2. 2021 | Autor:

Pozvánka na 21. zasadnutie OZ - 26.02.2021

Pozvánka na 21. zasadnutie OZ - 26.02.2021 celý text

ostatné | 16. 2. 2021 | Autor:

Ponuka práce - Vaillant Trenčianske Stankovce

Ponuka práce - Vaillant Trenčianske Stankovce celý text

ostatné | 16. 2. 2021 | Autor:

Kalendár zberu odpadov na rok 2021

Kalendár zberu odpadov na rok 2021 celý text

ostatné | 12. 2. 2021 | Autor:

Aktuálny zoznam fungujúcich MOM - okres Ilava

Aktuálny zoznam fungujúcich MOM - okres Ilava celý text

ostatné | 11. 2. 2021 | Autor:

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o.

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová oznamuje svojim zákazníkom – producentom odpadovej vody, že na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti a rozhodnutia úradu pre reguláciu sieťových odvetví, od 20. januára 2021 pristúpila k úprave ceny stočného zo sumy 0,97 € za m3 na sumu 1,12 € za m3 vrátane DPH.
Ďakujeme za pochopenie.
celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor:

Celoplošné testovanie

Vážení občania,
plošné testovanie na ochorenie COVID - 19 sa v obci Borčice bude konať v sobotu 23.01.2021 v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod.
Prestávky v testovaní: 12:00 - 13:00 hod. a 17:00 - 17:30 hod.
Testovanie prebehne v Kultúrnom Dome, 018 53 Borčice č. 73.
So sebou si zoberte občiansky preukaz.
žiadame občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne.
Počas testovacieho dňa bude k dispozícii tel. číslo 0951 559 176, na ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu na odberovom mieste.
Prosíme Vás o zhovievavosť a trpezlivosť.
Za pochopenie ďakujeme.
celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor:

Zber vianočných stromčekov

Važení občania, oznamujeme Vám, že zber živých vianočných stromčekov bude dňa 25.01.2021,t.j. pondelok o 9:00 hod. Prosíme Vás použité vianočné stromčeky vyložte pred rodinný dom zbavené všetkých ozdôb. Ďakujeme celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor:

Celoplošné testovanie

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE


CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE V NAŠEJ OBCI SA USKUTOČNÍ

DŇA 23.1.2021 , t. j. SOBOTU od 8.00 hod. do 20.00 hod. V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU - BORČICE 73

Bližšie informácie k testovaniu budeme zverejňovať priebežne.
celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor:

Sčítanie obyvateľov

SČITANIE OBYVATEĽOV

Termín: 15.02.2021 – 31.03.2021

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta výlučne elektronicky – sám, na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou.

Základné informácie

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt, a štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky okrem cudzinca používajúceho diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor:

Oznam pre daňovníkov

Obec Borčice ako správca dane oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2020 nehnuteľnosť(pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Borčice, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.01.2021
v prílohe viď tlačivo k stiahnutiu. celý text

ostatné | 13. 1. 2021 | Autor:

Oznámenie o ukončení funkčnosti e - mailovej adresy @stonline.sk

Obecný úrad Borčice oznamuje, že e - mailová adresa obec-borcice@stonline.sk končí k 31.12.2020, nakoľko Slovak Telekom ruší elektronickú schránku pre e - mailovú adresu @stonline.sk.Oficiálna a aktuálna e - mailová adresa pre komunikáciu s Obecným úradom je urad@obecborcice.sk, ktorá je uvedená aj na webovej stránke obce Borčice. celý text

ostatné | 29. 12. 2020 | Autor:

Sviatok sv. Mikuláša

Milé deti,
blíži sa sviatok sv. Mikuláša, je mi ľúto, že v tomto roku nám nie je umožnené tradičné Mikulášske stretnutie. Verím, že budúci rok spoločne privítame sv. Mikuláša a jeho pomocníkov medzi nami. Želám všetkým deťom sladké prekvapenie vo svojich čižmičkách. Ľubica Hasidlová starostka obce celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor:

ZŠ s MŠ Bolešov

Základná škola s materskou školou v Bolešove prijme do prac. pomeru upratovačku zákl. školy. Termín nástupu je od 08.01.2021, prac. čas pondelok - piatok od 11,00 hod. do 19,00 hod. Platové podmienky podľa platnej základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Základná škola s materskou školou v Bolešove prijme do prac. pomeru vyučenú kuchárku s praxou. Prac. čas pondelok - piatok od 6,30 hod. do 14,30 hod.. Termín nástupu dohodou. Platové podmienky podľa platnej základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Bližšie informácie o ponúkaných prac. miestach osobne na ZŠ s MŠ Bolešov alebo telefonicky na čísle 042/4493224 celý text

ostatné | 2. 12. 2020 | Autor:

Okresný úrad Ilava

Okresný úrad Ilava oznamuje, že mobilné odberové miesto bude otvorené v NsP , n.o., v Ilave od 16.11.2020 od 12:00 hod. do 16:00 hod. vždy v pracovné dni. celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor:

Čerpanie dovolenky Ocú

Obecný úrad Borčice oznamuje,
že dňa 16.11.2020 t.j. v pondelok bude zatvorené z dôvodu čerpania riadnej dovolenky celý text

ostatné | 13. 11. 2020 | Autor:

Karanténne ubytovacie zariadenia

Ubytovacie zariadenia pre karanténne ubytovanie celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor:

Oznam celoplošné testovanie

Vážení občania,
celoplošné testovanie na ochorenie COVID - 19 sa v našej obci bude konať v sobotu 31.10.2020 v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod.
Posledný odber sa uskutoční o 21:30 hod.
Testovanie prebehne v Kultúrnom dome, 018 53 Borčice č. 73.
So sebou si prineste občiansky preukaz a deti od desať rokov kartičku poistenca.
Pri registrácii sa bude nahlasovať telefonický kontakt( mobil, pevná linka).
Žiadame občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne.
Počas testovacieho dňa bude k dispozícii telefónne číslo 0951 559 176, na ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.
Prosíme Vás o zhovievavosť a trpezlivosť.
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, že sú povinní zaregistrovať tento chov v zmysle § 37 odst. 2 písm. b.) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.
Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23.10.2020
Chov sa registruje v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina. Tlačivo na registráciu chovu sa nachádza na webovej stránke Plemenárskych služieb Slovenskej republiky, š.p.,www.pssr.sk - tlačivá CEHZ pre farmu ,,Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu,,, prípadne bude tlačivo poskytnuté na Obecnom úrade v Borčiciach alebo RVPS Prievidza. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor:

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach v zmysle ustanovenia § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 114 zo dňa 30.09.2020 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Borčice, ktorá sa uskutoční na zasadnutí OZ v Borčiciach v sále Kultúrneho domu v Borčiciach, 018 53 Borčice č. 73 dňa 28.10.2020 o 18:00 hod. celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor:

Materské centrum Štvorlístok

Aktivity jeseň 2020 celý text

ostatné | 25. 9. 2020 | Autor:

Nahlasovanie škôd a nedostatkov pri prácach optickej siete

Vážení občania,
vzhľadom na končiace sa práce súvisiace s realizáciou optickej siete, týmto žiadame občanov o súčinnosť pri nahlasovaní vzniknutých škôd a nedostatkov spôsobených práve počas daných prác.Uvedené nahláste buď osobne na Obecnom úrade Borčice, alebo na tel. čísle 0903 493 283. celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor:

Povinné očkovanie psov

Obecný úrad oznamuje občanom, majiteľom psov, že zo zákona povinné očkovanie psov proti besnote a na požiadanie i proti ostatným chorobám, sa bude v našej obci vykonávať v útorok 22.9.2020 o 17:00 hod. na obvyklom mieste. Zároveň prosím, aby majitelia psov mali rúška a dodržiavali odstupy. Poplatok pri hromadnom očkovaní je 10 € za besnotu 15 € pri kombinovanej vakcinácii. Doneste si so sebou aj očkovacie preukazy. celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor:

Čerpanie riadnej dovolenky

Oznamujeme občanom, že obecný úrad v Borčiciach bude dňa 14.09.2020 t.j. v pondelok , z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zatvorený celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor:

Slávnostná hodová sv. omša

Srdečne Vás pozývame dňa 13.09.2020 o 10:30 hod. na slávnostnú hodovú sv. omšu. Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujeme požiadať o pomoc pri upratovaní priestorov miestnej zvonice, ktoré bude prebiehať 10.09.2020 od 17:00 hod. Vopred ďakujeme ochotným dobrovoľníkom celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor:

Zákaz pálenia odpadov

V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Borčice upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov.Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín. po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácností, je zakázané a škodlivé. Upozorňujeme občanov, že ak niekto spaľuje odpad zo záhrady - lístie, trávu, konáre a pod, odpad z domu( plastové fľaše, papier, kartóny, gumu a pod.) sa dopúšťa priestupku v zmysle § 115 odst. 1 písm. i) zákona č. 79/2015 Z.z. odpadoch a v tomto prípade možno uložiť pokutu až do výšky 1 500 €. celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor:

Letné kino

Obec Borčice pozýva na premietanie filmu Zrodila sa hviezda dňa 11.09.2020 o 19:30 hod. na futbalovom ihrisku v Borčiciach celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor:

ZŠ v Bolešove

začiatok šk. roka 2.9.2020 bude prebiehať pred budovou ZŠ o 8:00 hod.
žiaci prvého ročníka prídu o 8:00 hod. do svojich tried s jedným zákonným zástupcom
žiaci prichádzajúci do školy sú povinní mať 2 rúška, papierové vreckovky a musia prejsť ranným zdravotným filtrom
obed pre žiakov Zš sa bude vydávať od 3.9.2020
ŠKD bude v prevádzke od 3.9.2020 celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor:

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 26.08.2020(t.j. v stredu) v čase od 7:30 - 16:00 hod. bude z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy obmedzená distribúcia elektriny pre väčšinu odberných miest v obci. celý text

ostatné | 25. 8. 2020 | Autor:

Letná brigáda na detskom ihrisku

Kedy: 22.08.2020
čas: od 09:00 hod. do 18:00 hod.
Spojme svoje sily dohromady a pre naše deti spoločne dajme ihrisku opäť novú tvár!
Tešíme sa na Vás! celý text

ostatné | 18. 8. 2020 | Autor:

Veľkokapacitný kontajner na drobný stavebný odpad

Vážení občania,
vedľa obecného úradu je umiestnený veľkokapacitný kontajner na drobný stavebný odpad, do ktorého môžte vhadzovať: drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc,keramiky, sanita, zvyšky zeminy a kameniva, stav. materiály obsahujúce škváru, pórobetón a pod...
Nevhadzovať: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok - azbest, ortuť..
Zároveň vyzývame občanov, aby do nádob na separovaný zber dávali iba tie komodity, na ktoré je nádoba určená. celý text

ostatné | 31. 7. 2020 | Autor:

Oznámenie o výkopových prácach v obci

Oznamujeme občanom, že dňa 29.08.2020 v stredu sa začne s výkopom optickej siete v lokalite pri súpisných číslach rod. domov 217 až 220. Z toho dôvodu bude obmedzená komunikácia k rodinným domom. Žiadame občanov, aby využívali prístupovú komunikáciu pri Kaštieli. celý text

ostatné | 28. 7. 2020 | Autor:

Rozkopávka - výstavba optickej siete Slovak Telekom

Oznamujeme občanom, že dňom 22.06.2020 sa začínajú rozkopávkové práce v našej obci za účelom výstavby optickej siete Slovak Telekom.
Počas realizácie dôjde k rozkopaniu miestnej komunikácie, chodníkov a zelených pásov.
V prípade otázok kontaktujte:
p. Jozef Sekula st. - 0903 452 712
Ing. Jozef Kňažek - 0905 621 183. celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor:

Stolnotenisový tréning

Dnes 16.06.2020 o 14,00 hod. sa nebude konať stolnotenisový tréning v kultúrnom dome Borčice. celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor:

Stolnotenisový tréning

Obec Borčice pozýva deti a mládež na stolnotenisový tréning, ktorý sa bude konať v útorok 16.06.2020 o 14.00 hod. v kultúrnom dome Borčice celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor:

Starosta obce Borčice - Pozvánka

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 13 odst. 4 písm. a.) zvolávam 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11.06.2020 t.j. vo štvrtok o 16.00 hod. v kultúrnom dome obecného úradu Borčice.
Program rokovania:
1. Otvorenioe obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z 9. zasadnutia OZ
5. Schválenie záverečného účtu
6. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2020
7. Žiadosť o súhlasné stanovisko s výstavbou
8. Optická sieť
9. Diskusia
10. Záver
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je verejné. celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor:

Certipo s.r.o. Trenčín - akreditované laboratórium podľa EN ISO/IEC 17025

Spoločnosť sa zaoberá akreditovanými rozbormi pitných, bazénových vôd( fyzikálno - chemický, mikrobiologický a biologický rozbor), studní, odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie a odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd a rozbor vody pri kolaudácii.Spoločnosť sa zaobertá fyzikálno - chemickým a mikrobiologickým rozborom potravín a alkoholu a mikrobiologickým rozborom sterov z pracovného prostredia.
Protokoly o skúške a fyzikálno - chemické analýzy vie spoločnosť vykonať už do 24 hod. a v prípade mikrobiológie do 4 dní od odberu vzorky. celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor:

Vývoz drevín

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že ostrihané a zrezané konáre zo stromov, kríkov a drevín môžete i naďalej vyvážať za železničné priecestie na kopu /viď.obrázok/. Žiadame Vás, aby ste sem nevyvážali trávu, lístie. Kontajner na BIO ODPAD je umiestnený pri Obecnom úrade.
Ďakujeme celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor:

MDD

Milé deti,
k Vášmu sviatku Vám želám zdravie, plno radosti, šťastný úsmev a veľa veselých dní.
Krásny Medzinárodný deň detí a všetko najlepšie praje Ľubica Hasidlová starostka obce a Obecný úrad v Borčiciach. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor:

Vysielanie cez anténu

Upozornenie.Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu, prelaďte si prosím svoje televízne prijímače, ak ste ešte tak neurobili počas minulého roka 2019.Zmena frekvencie voľného vysielania nastane v najbližších hodinách. Prelaďovanie frekvencii môže trvať aj niekoľko hodín, preto ak vám vypadne vysielanie cez anténu, stačí si preladiť televízne prijímače a programy sa vám naladia naspäť.Ladenie je možné spustiť automaticky, alebo manuálne. Po preladení na nové frekvencie, môžete naďalej sledovať vysielanie cez anténu bezplatne. Viac informácií spolu s návodom na preladenie nájdete na webovej stránke www.cezantenu.sk alebo sa informujte na infolinke 0800 611 211. Za dočasný výpadok vysielania sa spoločnosť vopred ospavedlňuje. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor:

Farský úrad Nemšová

Farský úrad Nemšová oznamuje, že svätá omša v Borčiciach bude zajtra 12.05.2020 o 17.00 hod. v kaplnke na cintoríne. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor:

Spôsob platenia daní a poplatku za komunálny odpad

Oznamujeme občanom, že Obec Borčice začne od 11.05.2020 s výberom daní a poplatkov a to v dňoch:Pondelok, Útorok, Streda v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 15.00 hod.
Prosíme Vás, aby ste uprednostnili úhradu predpísaných platieb a poplatkov bankovým prevodom.Variabilný symbol, sumu na úhradu nájdete na výmere, ktorý ste obdržali do Vašich poštových schránok.
Číslo účtu IBAN:SK93 5600 0000 0044 9819 6001
KS: 0558
Platbu v hotovosti prijímame iba od tých, ktorí nemajú možnosť zaplatiť bezhotovostne.Vstupovať do budovy obecného úradu bude možné len po jednom. Každý pri vstupe musí použiť ochranné rúško, ochranné rukavice alebo dezinfekciu rúk.Žiadame vás, aby ste v záujme vlastnej bezpečnosti tento rozpis rešpektovali.Ďakujeme celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor:

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor:

ZŠ s MŠ Bolešov

Vedenie Základnej školy s materskou školou, Bolešov 276 oznamuje všetkým rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka základnej školy na šk. rok 2020/2021 sa uskutoční od 27.4. - 30.4. 2020 elektronickou formou bez osobnej prítomnosti detí a rodičov. Pokračovanie v prílohe celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor:

Veľkoobjemový kontajner na bioodpad

Vážení občania,pri obecnom úrade je umiestnený veľkoobjemový kontajner na bioodpad, do ktorého môžte vhadzovať trávu, lístie, jemné vetvičky. Orezané stromy, kríky vyhadzujte na kopu za železničným priecestím. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor:

Vedenie ZŠ s MŠ Bolešov 276

Vedenie ZŠ s MŠ, Bolešov 276 oznamuje všetkým rodičom budúcich prvákov, že z dôvodu šírenia COVID 19 sa zápis do 1. ročníka ZŠ prekladá. Zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 27.4. - 30.4.2020 elektronickou formou.Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do ZŠ budú priebežne doplnené. Preto prosíme všetkých rodičov budúcich prvákov, aby sledovali webovú stránku školy, kde budú priebežne dopĺňané podrobnosti k zápisu. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 3. apríla 2020 15:00 hod. do odvolania celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:

Poľnohospodárske družstvo Bolešov

Poľnohospodárske družstvo Bolešov oznamuje záujemcom o záhumienku, že od 31.3.2020 možno nahlasovať a zároveň i platiť za záhumienku vo dvore Poľnohospodárskeho družstva Bolešov v čase od 7:00 hodiny do 14:00 hodiny. Záhumienky budú na Lazoch medzi Bolešovom a Kameničanmi.
Členovia: 10 árov - 15€ - 18 riadkov
Nečlenovia: 10 árov - 25€- 18 riadkov celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor:
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

celý text

ostatné | 22. 3. 2020 | Autor:

Ochranné rúška - dobrovoľná spolupráca

Vzhľadom na to, že ochranných rúšok je stále nedostatok, Obecný úrad v Borčiciach vyzýva dobrovoľníkov ku spolupráci pri výrobe a zebezpečovaní ochranných rúšok pre seniorov.Hľadáme šikovné ruky, ktoré by pre týchto ľudí vedeli ušiť dobrovoľný počet rúšok zdarma.Záujemcovia sa môžu hlásiť telefonicky na čísle 0903 493 283 abebo e - mail urad@obecborcice.sk celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor:

ORHZ - Trenčín

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020, viď príloha celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

RVSVV - Oznam

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh s.r.o. oznamuje zákazníkom, že z dôvodu minimalizovania rizík možnosti výskytu a šírenia ochorenia koronavírusu je zákaznícke centrum od pondelka 16.marca 2020 až do odvolania zatvorené. viď. príloha celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

Upozornenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Upozornenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

OO PZ Ilava - Oznam

Oznam v súvislosti so šíriacou sa nákazou vírusu COVID - 19, viď príloha celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:

Oznámenie

Z dôvodu výskytu koronavírusu COVID - 19 na Slovensku dáva Obec Borčice do pozornosti nasledovné:viď príloha celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:

Farský úrad Nemšová

Farský úrad Nemšová na základe stanoviska konferencie biskupov Slovenska k zákazu verejných bohoslužieb oznamuje, že verejné slávenia svätých omší vo farnosti sú do pondelka 23.03.2020 zrušené. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Úrad verejného zdravotníctva SR

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dopnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Stolnotenisový tréning - dňa 10.03.2020 sa ruší

Dńa 10.03.2020 t. j. v útorok sa stolnotenisový tréning nekoná z dôvodu zvýšeného počtu chrípkových ochorení.Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:

Odporúčania pre ľudí - výskyt ochorenia COVID - 19 /Koronavírus/

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19. celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor:

Stolnotenisový tréning

Obec Borčice srdečne pozýva deti a mládež na stolnotenisový tréning, ktorý sa bude konať každý útorok a to aj dnes 3.3.2020 o 15.00 hodine v sále Kultúrneho domu v Borčiciach. So sebou si prineste vhodnú športovú obuv, raketky a loptičky. celý text

ostatné | 3. 3. 2020 | Autor:

Pozvánka k MDŽ

Milé ženy, srdečne Vás pozývame na posedenie pri príležitosti sviatku MDŽ v sobotu 7. marca 2020 o 16.00 v KD Borčice. Posedenie s občerstvením Vám spríjemní vystúpenie našich detí a vokálna skupina AcaPeople.
Zároveň si dovoľujeme požiadať občanov, ktorí preukazujú príznaky respiračného a chrípkového ochorenia, aby zvážili účasť na dnešnom podujatí v záujme zamedzenia a šírenia týchto ochorení.Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 3. 3. 2020 | Autor:

Úroveň vytriedenia komunálych odpadov 2019 a sadzba poplatku za uloženie odpadu 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2019 a sadzba poplatku za uloženie odpadu 2020 celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor:

Daňové priznania

Obec Borčice ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2019 nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Borčice, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2020.

Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, a pod. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia.

Príslušné tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Borčiciach. Pri predkladaní vyplnených tlačív je vhodné, aby si daňovníci priniesli aj príslušné doklady. celý text

ostatné | 17. 1. 2020 | Autor:

Zber vianočných stromčekov

Zber vianočných stromčekov celý text

ostatné | 15. 1. 2020 | Autor:

Odstávka SSE 06.02.2020

Odstávka SSE 06.02.2020 celý text

ostatné | 30. 12. 2019 | Autor:

Čerpanie dovolenky - Obecný úrad

Obecný úrad v Borčiciach oznamuje, že dňa 23.12.2019, 27.12.2019 a 31.12.2019 bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor:

Vianoce 2019

Vianoce 2019 celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor:

Vianočná kvapka krvi

Vianočná kvapka krvi celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor:

Mikulášske trhy - park Bolešov

Mikulášske trhy - park Bolešov celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor:

Vianoce - ENVIPAK

Vianoce - ENVIPAK celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor:

Poľnohospodárske družstvo Bolešov

Poľnohospodárske družstvo Bolešov oznamuje, že dňa 6.12.2019 v čase od 8:00 hodiny do 15:00 hodiny a dňa 7.12.2019 v čase od 7:00 hodiny do 12:00 hodiny bude vydávať naturálie za pôdu vo dvore PD Bolešov. celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor:

Vianočné trhy v Borčiciach

Materské centrum Štvorlístok Vás srdečne pozýva na 3. ročník Vianočných Trhov v Borčiciach dňa 8.12.2019 v nedeľu v čase od 13:00 - 16:30 hod v kultúrnom dome. Nalaďte sa na príjemnú vianočnú atmosféru, tešíme sa na Vás! celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor:

Prvý Obecný ples

Obec Borčice Vás srdečne pozýva na Prvý Obecný ples dňa 08.02.2020 o 19:00 hod v kultúrnom dome v Borčiciach. Do tanca hrá skupina Bratia Svedkovci. Vstupenky si môžete zakúpiť do 31.01.2020 na Obecnom úrade Borčice. Cena vstupenky:25,00 €/osoba(v cene je:večera, 0,7l vína, káva) Tešíme sa na Vás! celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor:

Privítanie Mikuláša

Obec Borčice Vás srdečne pozýva na privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka dňa 07.12.2019(t.j. v sobotu) o 17:00 hod.v kultúrnom dome v Borčiciach.Tešíme sa na Vás! celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor:

Poľnohospodárske družstvo Bolešov

Poľnohospodárske družstvo Bolešov ruší oznam o výdaji naturálií.Dňa 22.11.2019 v čase od 8:00 hodiny do 15:00 hodiny a dňa 23.11.2019 v čase od 7:00 hodiny do 12:00 hodiny nebude vydávať naturálie za pôdu z technických príčin.Nový termín výdaja včas oznámime.Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme. celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor:

Poľnohospodárske družstvo Bolešov

Poľnohospodárske družstvo Bolešov oznamuje, že dňa 22.11.2019 v čase od 8:00 hodiny do 15:00 hodiny a dňa 23.11.2019 v čase od 7:00 hodiny do 12:00 hodiny bude vydávať naturálie za pôdu vo dvore PD Bolešov. celý text

ostatné | 19. 11. 2019 | Autor:

Zber kovov

Vážení občania,vedľa obecného úradu je odstavený veľkoobjemový kontajner na kovy, železo a kovové obaly, do ktorého môžte vhadzovať nepotrebné kovy. celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:

Zber elektroodpadu

Vážení občania, ak máte nepotrebný elektroodpad a chcete sa ho zbaviť, tento môžte nosiť pred požiarnu zbrojnicu vedľa obecného úradu.Budúci týždeň príde firma, ktorá ho následne vyvezie.Elektroodpad patrí sem: elektrické a elektronické zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika... celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:

Pošta Bolešov

Pošta v Bolešove oznamuje, že dňa 05.11.2019(útorok) bude otvorená až od 13.00 hod. a vo štvrtok dňa 07.11.2019 bude celý deň zatvorená. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor:

Pošta Bolešov

Dňa 29.10.2019 v útorok bude pošta v Bolešove zatvorená od 8.00 - 13.00 hod. Otvorená bude až poobede od 13.00 hod. - 15.30 hod. celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:

Okresné riaditeľstvo HaZZ

Nikdy nie je neskoro vyčistiť komín celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor:

Pozvánka pri príležitosti mesiaca "Úcta k starším"

Pozvánka pri príležitosti mesiaca "Úcta k starším" celý text

ostatné | 10. 10. 2019 | Autor:

Poľnohospodárske družstvo Bolešov

Poľnohospodárske družstvo Bolešov oznamuje, že v dňoch 10.10.2019 a 11.10.2019 v čase od 8:00 hodiny do 15:00 hodiny a dňa 12.10.2019 v čase od 7:00 hodiny do 12:00 hodiny bude vydávať naturálie za pôdu vo dvore PD Bolešov. celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor:

Oznámenie o očkovaní proti besnote

Veterinárny lekár MVDr. Klema oznamuje občanom, že v útorok dňa 1.10.2019 o 16.00 hod. bude pred obecným úradom vykonávať povinné očkovanie psov proti besnote i proti ostatným chorobám.Poplatok za očkovanie proti besnote je 10€ za kompletné proti chorobám 15€. V zmysle zákona je tiež povinné dočipovanie psov, v termíne najneskôr do 31.10.2019. Majitelia nezačipovaných psov si ich môžu dať začipovať pri očkovaní. Poplatok je 15€, z toho je 10€ za čipovanie a 5€ za zápis do centrálneho registra psov. celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor:

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. Nemšová

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. Nemšová vyzýva obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor:

Považská vodárenská spoločnosť

Odstávka pitnej vody celý text

ostatné | 16. 9. 2019 | Autor:

Zdravotná poisťovňa Dôvera

Dňa 18.09.2019 od 15.00 - 16.30 hod. na obecnom úrade možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu celý text

ostatné | 16. 9. 2019 | Autor:

Renovácia Oltára Panny Márie v Borčiciach

Renovácia Oltára Panny Márie v Borčiciach celý text

ostatné | 13. 9. 2019 | Autor:

Detská ambulancia MUDr. Krajčiová

čerpanie riadnej dovolenky celý text

ostatné | 10. 9. 2019 | Autor:

HODY 2019

HODY 2019 celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor:

Obecný úrad Borčice

Vážení občania, Obecný úrad v Borčiciach oznamuje, že dňa 30.08.2019 t.j. v piatok bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor:

Divadelný súbor Hugo

Vážení občania, obecný úrad Borčice Vás srdečne pozýva na skvelú komédiu s názvom ,,Prekvapenie,, ktorá sa bude konať dňa 06.09.2019(piatok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Borčiciach. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor:
prvá
z 4
posledná