Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 3
posledná

Farský úrad Nemšová

Farský úrad Nemšová oznamuje, že svätá omša v Borčiciach bude zajtra 12.05.2020 o 17.00 hod. v kaplnke na cintoríne. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor:

Spôsob platenia daní a poplatku za komunálny odpad

Oznamujeme občanom, že Obec Borčice začne od 11.05.2020 s výberom daní a poplatkov a to v dňoch:Pondelok, Útorok, Streda v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 15.00 hod.
Prosíme Vás, aby ste uprednostnili úhradu predpísaných platieb a poplatkov bankovým prevodom.Variabilný symbol, sumu na úhradu nájdete na výmere, ktorý ste obdržali do Vašich poštových schránok.
Číslo účtu IBAN:SK93 5600 0000 0044 9819 6001
KS: 0558
Platbu v hotovosti prijímame iba od tých, ktorí nemajú možnosť zaplatiť bezhotovostne.Vstupovať do budovy obecného úradu bude možné len po jednom. Každý pri vstupe musí použiť ochranné rúško, ochranné rukavice alebo dezinfekciu rúk.Žiadame vás, aby ste v záujme vlastnej bezpečnosti tento rozpis rešpektovali.Ďakujeme celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor:

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor:

ZŠ s MŠ Bolešov

Vedenie Základnej školy s materskou školou, Bolešov 276 oznamuje všetkým rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka základnej školy na šk. rok 2020/2021 sa uskutoční od 27.4. - 30.4. 2020 elektronickou formou bez osobnej prítomnosti detí a rodičov. Pokračovanie v prílohe celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor:

Veľkoobjemový kontajner na bioodpad

Vážení občania,pri obecnom úrade je umiestnený veľkoobjemový kontajner na bioodpad, do ktorého môžte vhadzovať trávu, lístie, jemné vetvičky. Orezané stromy, kríky vyhadzujte na kopu za železničným priecestím. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor:

Vedenie ZŠ s MŠ Bolešov 276

Vedenie ZŠ s MŠ, Bolešov 276 oznamuje všetkým rodičom budúcich prvákov, že z dôvodu šírenia COVID 19 sa zápis do 1. ročníka ZŠ prekladá. Zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 27.4. - 30.4.2020 elektronickou formou.Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do ZŠ budú priebežne doplnené. Preto prosíme všetkých rodičov budúcich prvákov, aby sledovali webovú stránku školy, kde budú priebežne dopĺňané podrobnosti k zápisu. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 3. apríla 2020 15:00 hod. do odvolania celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:

Poľnohospodárske družstvo Bolešov

Poľnohospodárske družstvo Bolešov oznamuje záujemcom o záhumienku, že od 31.3.2020 možno nahlasovať a zároveň i platiť za záhumienku vo dvore Poľnohospodárskeho družstva Bolešov v čase od 7:00 hodiny do 14:00 hodiny. Záhumienky budú na Lazoch medzi Bolešovom a Kameničanmi.
Členovia: 10 árov - 15€ - 18 riadkov
Nečlenovia: 10 árov - 25€- 18 riadkov celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor:
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

celý text

ostatné | 22. 3. 2020 | Autor:

Ochranné rúška - dobrovoľná spolupráca

Vzhľadom na to, že ochranných rúšok je stále nedostatok, Obecný úrad v Borčiciach vyzýva dobrovoľníkov ku spolupráci pri výrobe a zebezpečovaní ochranných rúšok pre seniorov.Hľadáme šikovné ruky, ktoré by pre týchto ľudí vedeli ušiť dobrovoľný počet rúšok zdarma.Záujemcovia sa môžu hlásiť telefonicky na čísle 0903 493 283 abebo e - mail urad@obecborcice.sk celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor:

ORHZ - Trenčín

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020, viď príloha celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

RVSVV - Oznam

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh s.r.o. oznamuje zákazníkom, že z dôvodu minimalizovania rizík možnosti výskytu a šírenia ochorenia koronavírusu je zákaznícke centrum od pondelka 16.marca 2020 až do odvolania zatvorené. viď. príloha celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

Upozornenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Upozornenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

OO PZ Ilava - Oznam

Oznam v súvislosti so šíriacou sa nákazou vírusu COVID - 19, viď príloha celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:

Oznámenie

Z dôvodu výskytu koronavírusu COVID - 19 na Slovensku dáva Obec Borčice do pozornosti nasledovné:viď príloha celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:

Farský úrad Nemšová

Farský úrad Nemšová na základe stanoviska konferencie biskupov Slovenska k zákazu verejných bohoslužieb oznamuje, že verejné slávenia svätých omší vo farnosti sú do pondelka 23.03.2020 zrušené. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Úrad verejného zdravotníctva SR

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dopnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Stolnotenisový tréning - dňa 10.03.2020 sa ruší

Dńa 10.03.2020 t. j. v útorok sa stolnotenisový tréning nekoná z dôvodu zvýšeného počtu chrípkových ochorení.Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:

Odporúčania pre ľudí - výskyt ochorenia COVID - 19 /Koronavírus/

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19. celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor:

Stolnotenisový tréning

Obec Borčice srdečne pozýva deti a mládež na stolnotenisový tréning, ktorý sa bude konať každý útorok a to aj dnes 3.3.2020 o 15.00 hodine v sále Kultúrneho domu v Borčiciach. So sebou si prineste vhodnú športovú obuv, raketky a loptičky. celý text

ostatné | 3. 3. 2020 | Autor:

Pozvánka k MDŽ

Milé ženy, srdečne Vás pozývame na posedenie pri príležitosti sviatku MDŽ v sobotu 7. marca 2020 o 16.00 v KD Borčice. Posedenie s občerstvením Vám spríjemní vystúpenie našich detí a vokálna skupina AcaPeople.
Zároveň si dovoľujeme požiadať občanov, ktorí preukazujú príznaky respiračného a chrípkového ochorenia, aby zvážili účasť na dnešnom podujatí v záujme zamedzenia a šírenia týchto ochorení.Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 3. 3. 2020 | Autor:

Úroveň vytriedenia komunálych odpadov 2019 a sadzba poplatku za uloženie odpadu 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2019 a sadzba poplatku za uloženie odpadu 2020 celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor:

Daňové priznania

Obec Borčice ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2019 nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Borčice, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2020.

Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, a pod. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia.

Príslušné tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Borčiciach. Pri predkladaní vyplnených tlačív je vhodné, aby si daňovníci priniesli aj príslušné doklady. celý text

ostatné | 17. 1. 2020 | Autor:

Zber vianočných stromčekov

Zber vianočných stromčekov celý text

ostatné | 15. 1. 2020 | Autor:

Odstávka SSE 06.02.2020

Odstávka SSE 06.02.2020 celý text

ostatné | 30. 12. 2019 | Autor:

Čerpanie dovolenky - Obecný úrad

Obecný úrad v Borčiciach oznamuje, že dňa 23.12.2019, 27.12.2019 a 31.12.2019 bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor:

Vianoce 2019

Vianoce 2019 celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor:

Vianočná kvapka krvi

Vianočná kvapka krvi celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor:

Mikulášske trhy - park Bolešov

Mikulášske trhy - park Bolešov celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor:

Vianoce - ENVIPAK

Vianoce - ENVIPAK celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor:

Poľnohospodárske družstvo Bolešov

Poľnohospodárske družstvo Bolešov oznamuje, že dňa 6.12.2019 v čase od 8:00 hodiny do 15:00 hodiny a dňa 7.12.2019 v čase od 7:00 hodiny do 12:00 hodiny bude vydávať naturálie za pôdu vo dvore PD Bolešov. celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor:

Vianočné trhy v Borčiciach

Materské centrum Štvorlístok Vás srdečne pozýva na 3. ročník Vianočných Trhov v Borčiciach dňa 8.12.2019 v nedeľu v čase od 13:00 - 16:30 hod v kultúrnom dome. Nalaďte sa na príjemnú vianočnú atmosféru, tešíme sa na Vás! celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor:

Prvý Obecný ples

Obec Borčice Vás srdečne pozýva na Prvý Obecný ples dňa 08.02.2020 o 19:00 hod v kultúrnom dome v Borčiciach. Do tanca hrá skupina Bratia Svedkovci. Vstupenky si môžete zakúpiť do 31.01.2020 na Obecnom úrade Borčice. Cena vstupenky:25,00 €/osoba(v cene je:večera, 0,7l vína, káva) Tešíme sa na Vás! celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor:

Privítanie Mikuláša

Obec Borčice Vás srdečne pozýva na privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka dňa 07.12.2019(t.j. v sobotu) o 17:00 hod.v kultúrnom dome v Borčiciach.Tešíme sa na Vás! celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor:

Poľnohospodárske družstvo Bolešov

Poľnohospodárske družstvo Bolešov ruší oznam o výdaji naturálií.Dňa 22.11.2019 v čase od 8:00 hodiny do 15:00 hodiny a dňa 23.11.2019 v čase od 7:00 hodiny do 12:00 hodiny nebude vydávať naturálie za pôdu z technických príčin.Nový termín výdaja včas oznámime.Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme. celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor:

Poľnohospodárske družstvo Bolešov

Poľnohospodárske družstvo Bolešov oznamuje, že dňa 22.11.2019 v čase od 8:00 hodiny do 15:00 hodiny a dňa 23.11.2019 v čase od 7:00 hodiny do 12:00 hodiny bude vydávať naturálie za pôdu vo dvore PD Bolešov. celý text

ostatné | 19. 11. 2019 | Autor:

Zber kovov

Vážení občania,vedľa obecného úradu je odstavený veľkoobjemový kontajner na kovy, železo a kovové obaly, do ktorého môžte vhadzovať nepotrebné kovy. celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:

Zber elektroodpadu

Vážení občania, ak máte nepotrebný elektroodpad a chcete sa ho zbaviť, tento môžte nosiť pred požiarnu zbrojnicu vedľa obecného úradu.Budúci týždeň príde firma, ktorá ho následne vyvezie.Elektroodpad patrí sem: elektrické a elektronické zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika... celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:

Pošta Bolešov

Pošta v Bolešove oznamuje, že dňa 05.11.2019(útorok) bude otvorená až od 13.00 hod. a vo štvrtok dňa 07.11.2019 bude celý deň zatvorená. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor:

Pošta Bolešov

Dňa 29.10.2019 v útorok bude pošta v Bolešove zatvorená od 8.00 - 13.00 hod. Otvorená bude až poobede od 13.00 hod. - 15.30 hod. celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:

Okresné riaditeľstvo HaZZ

Nikdy nie je neskoro vyčistiť komín celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor:

Pozvánka pri príležitosti mesiaca "Úcta k starším"

Pozvánka pri príležitosti mesiaca "Úcta k starším" celý text

ostatné | 10. 10. 2019 | Autor:

Poľnohospodárske družstvo Bolešov

Poľnohospodárske družstvo Bolešov oznamuje, že v dňoch 10.10.2019 a 11.10.2019 v čase od 8:00 hodiny do 15:00 hodiny a dňa 12.10.2019 v čase od 7:00 hodiny do 12:00 hodiny bude vydávať naturálie za pôdu vo dvore PD Bolešov. celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor:

Oznámenie o očkovaní proti besnote

Veterinárny lekár MVDr. Klema oznamuje občanom, že v útorok dňa 1.10.2019 o 16.00 hod. bude pred obecným úradom vykonávať povinné očkovanie psov proti besnote i proti ostatným chorobám.Poplatok za očkovanie proti besnote je 10€ za kompletné proti chorobám 15€. V zmysle zákona je tiež povinné dočipovanie psov, v termíne najneskôr do 31.10.2019. Majitelia nezačipovaných psov si ich môžu dať začipovať pri očkovaní. Poplatok je 15€, z toho je 10€ za čipovanie a 5€ za zápis do centrálneho registra psov. celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor:

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. Nemšová

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. Nemšová vyzýva obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor:

Považská vodárenská spoločnosť

Odstávka pitnej vody celý text

ostatné | 16. 9. 2019 | Autor:

Zdravotná poisťovňa Dôvera

Dňa 18.09.2019 od 15.00 - 16.30 hod. na obecnom úrade možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu celý text

ostatné | 16. 9. 2019 | Autor:

Renovácia Oltára Panny Márie v Borčiciach

Renovácia Oltára Panny Márie v Borčiciach celý text

ostatné | 13. 9. 2019 | Autor:

Detská ambulancia MUDr. Krajčiová

čerpanie riadnej dovolenky celý text

ostatné | 10. 9. 2019 | Autor:

HODY 2019

HODY 2019 celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor:

Obecný úrad Borčice

Vážení občania, Obecný úrad v Borčiciach oznamuje, že dňa 30.08.2019 t.j. v piatok bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor:

Divadelný súbor Hugo

Vážení občania, obecný úrad Borčice Vás srdečne pozýva na skvelú komédiu s názvom ,,Prekvapenie,, ktorá sa bude konať dňa 06.09.2019(piatok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Borčiciach. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor:

Letné kino ,, Manžel na hodinu ,,

Vážení občania, Obecný úrad Borčice Vás všetkých pozýva na Letné kino s názvom ,, Manžel na hodinu ,, ktoré sa bude premietať dňa 30.08.2019(piatok) o 20.30 hod. na futbalovom ihrisku v Borčiciach. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor:

ZŠ s MŠ Bolešov

Vážení rodičia, Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Bolešove oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 02. septembra 2019 (pondelok) o 8.00 hod. pred budovou základnej školy, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični ZŠ s MŠ Bolešov. celý text

ostatné | 26. 8. 2019 | Autor:

ZŠ s MŠ Bolešov

Vážení rodičia,v prípade ak máte záujem prihlásiť Vaše dieťa na stravovanie v ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov, môžete tak urobiť v dňoch od 21.08.2019 do 28.08.2019 u vedúcej Školskej jedálne p. Prekopovej. celý text

ostatné | 21. 8. 2019 | Autor:

Vláčikom na Letné Slávnosti a Family Day Rona

Dobrý deň vážení občania, obec Lednické Rovné Vás všetkých pozýva na Letné Slávnosti a Family Day RONA. Dňa 31.08.2019 v sobotu ráno vyrazí bezplatný vláčik z Trenč. Teplej do Lednických Rovní a poobede o 15:00 sa vydá na cestu späť. celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor:

Pozvánka na Nemšovský jarmok

Mesto Nemšová pozýva všetkých občanov, pre ktorých je jarmok letnou atrakciou, tradíciou, zábavou, bohatým kultúrnym programom, stánkami s cukrovinkami, burčiakom alebo voňavou živánskou na 24. Nemšovský jarmok, ktorý sa bude konať 16. a 17. augusta na uliciach Janka Palu, Mierové námestie a v amfiteátri v Nemšovej.Čaká na Vás bohatý sprievodný program a vystúpenia. celý text

ostatné | 15. 8. 2019 | Autor:

Obecný úrad dovolenka

Vážení občania,v dňoch 25.07.2019 a 26.07.2019 bude Obecný úrad v Borčiciach z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.V súrnych prípadoch volajte tel.č.0903 493 283 celý text

ostatné | 24. 7. 2019 | Autor:

Taliansko BIBIONE

Taliansko Bibione celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor:

Leto s perom 2019

Obec Borčice vyhlasuje literárnu súťaž Leto s perom 2019 v písaní poézie a prózy. Zúčastniť sa môžu deti a mládež do 18 rokov.Najlepšie práce budú ohodnotené vecnými cenami.Svoje námety posielajte na e mail: urad@obecborcice.sk celý text

ostatné | 9. 7. 2019 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 08.07.2019 08:00 hod. celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor:

Letné kino Mas Vršatec

Letné kino MAS VRŠATEC pozýva všetkých občanov na premietanie komédie ,, Hodinový manžel " dňa 20.07.2019 o 21.00 hod. pozor zmena miesta premietania, bude na futbalovom ihrisku v Borčiciach. V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie ruší. Tešíme sa na Vás! celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor:

Pozvánka na Deň detí

Obec Borčice pozýva deti a rodičov na Deň detí 01.06.2019 /sobota/ o 10:00 hod. na futbalové ihrisko. Čaká Vás deň plný súťaží a zážitkov. Tešíme sa na Vás.
celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor:

Hydrologická výstraha - SHMU

Hydrologická výstraha SHMU - II. stupeň povodeň,
od 22.05.2019 15:00 do 24.05.2019 9:00. V dôsledku trvalého dažďa je možný vzostup vodných tokov.
KS IZS Trenčín celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor:

STAVANIE MÁJA

Stavanie Mája celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor:

Jarná brigáda - "čistenie prírody pri Váhu"

Brigáda máj/2019 celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor:

Veľké jarné upratovanie

Starostka obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva pozýva všetkých občanov na ,,Veľké jarné upratovanie verejných priestranstiev obce a okolia domov,,. Termín akcie je 27.04.2019 v sobotu od 9.30 do 12.00 hod. pred Obecným úradom. V prípade nepriaznivého počasia sa termín prekladá. celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor:

Zebezpečenie trvalého označenia psa - čipovanie

Zabezpečenie trvalého označenia psa - čipovanie celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor:

ponuka práce

Veľtrh - ponuka práce celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor:

Vývoz drevín

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že ostrihané a zrezané konáre zo stromov, kríkov a drevín môžete vyvážať za železničné priecestie na kopu /viď.obrázok/. Zároveň Vás žiadame, iný odpad ako plast, sklo, papier nevyvážajte na túto kopu.
Ďakujeme celý text

ostatné | 14. 3. 2019 | Autor:

Čerpanie dovolenky

Od 04.03.2019 do 08.03.2019 bude obecný úrad zatvorený pre čerpanie dovolenky.
V nevyhnutných prípadoch kontaktujte starostku na čísle: 0903493283. celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor:

MDŽ


ostatné | 27. 2. 2019 | Autor:

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

Kalendár zberu odpadov na rok 2019 celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor:

UPOZORNENIE

Obec Borčice, na základe sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto dôrazne upozorňuje všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Borčice, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb v obci. Tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce. Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.

Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor:

Materské centrum Štvorlístok

Vytvorenie Tvorivej Montessori dielničky pre deti. celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor:
#

Vianočný stromček

Važení občania, oznamujeme Vám, že zber živých vianočných stromčekov bude dňa 11.01.2019,t.j. piatok. Prosíme Vás použité vianočné stromčeky vyložte pred rodinný dom zbavené všetkých ozdôb. Ďakujeme celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor:

Daňové priznania

Daňové priznaniaVytlačiť

Obec Borčice ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2018 nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Borčice, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2019.

Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, a pod. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia.

Príslušné tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Borčiciach. Pri predkladaní vyplnených tlačív je vhodné, aby si daňovníci priniesli aj príslušné doklady. celý text

ostatné | 1. 1. 2019 | Autor:

Dovolenka 13.8.2018-20.8.2018

Od 13.8.2018 do 20.8.2018 bude obecný úrad zatvorený
z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor:

Anenská púť

Anenská púť celý text

ostatné | 27. 7. 2018 | Autor:

Skupinové cvičenie v KD

Skupinové cvičenie v KD
celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor:

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetky deti na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2017 o 17.00 hodine v sále kultúrneho domu.

celý text

ostatné | 6. 12. 2017 | Autor:
#

Pozvánka na Vianočné trhy Materského centra Štvorlístok v Borčiciach

Pozvánka na Vianočné trhy Materského centra Štvorlístok v Borčiciach
celý text

ostatné | 29. 11. 2017 | Autor:

Oznam prerušenie dodávky vody 18.10.2017 8.00-14.00

Považská vodárenská spoločnosť oznamuje, že
dňa 18. 10. 2017 v čase od 8.00 do 14.00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody.

Pre vlastnú potrebu vody odporúčame predzásobenie sa vodou! celý text

ostatné | 16. 10. 2017 | Autor:

Pozvánka MDD

Pozvánka MDD
celý text

ostatné | 25. 5. 2017 | Autor:

Oznam komunálny odpad - zmeny

Oznam komunálny odpad - zmeny
celý text

ostatné | 25. 5. 2017 | Autor:

Výkup papiera 18.05.2017 od 15.45 do 16.00

Výkup papiera v obci sa uskutoční vo štvrtok 18.05.2017 pred obecným úradom v čase od 15.45 h do 16.00 h.
celý text

ostatné | 12. 5. 2017 | Autor:

Vývoz plastov 15.5.2017 o 11.30 hod.

Oznamujeme občanom, že vývoz plastov sa uskutoční dňa 15.5.2017 o 11.30 hod.
celý text

ostatné | 9. 5. 2017 | Autor:

Oznam OcÚ

Oznamujeme občanom, že z dôvodu účasti na odbornom seminári bude obecný úrad dňa 4.5.2017 a 5.5.2017 zatvorený.
V súrnych prípadoch volajte číslo 0903 493 283.
celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor:
#

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje, že dňa 19.04.2017 v čase od 8.00 do 14.30 bude prerušená distribúcia elektriny v obci Borčice u súpisných čísiel: 217,218,219,220,144 (kaplnka) celý text

ostatné | 13. 4. 2017 | Autor:
#

Zápis do 1.ročníka ZŠ Bolešov

Zápis do 1.ročníka ZŠ Bolešov
celý text

ostatné | 22. 3. 2017 | Autor:

Zametanie v obci

Obecný úrad oznamuje občanom, že zametanie ulíc po zimnej údržbe v obci sa uskutoční v nedeľu 05.03.2017. Týmto žiadame občanov, aby tento posyp nesypali do smetných nádob a majiteľov motorových vozidiel, aby zaparkovali svoje motorové vozidlá vo svojich dvoroch.
celý text

ostatné | 3. 3. 2017 | Autor:
#

Upozornenie

Obecný úrad upozorňuje občanov, že zvoz plastov sa v meciaci marec uskutoční dňa 20.03.2017 o 11.30 h.
celý text

ostatné | 2. 3. 2017 | Autor:

Pozvánka na MDŽ

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetky ženy na stretnutie pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa žien na deň piatok 10.03.2017 do sály kultúrneho domu v Borčiiach so začiatkom o 17.00 h.
Pripravené je príjemné posedenie pri hudbe.
Tešíme sa na Vás. celý text

ostatné | 2. 3. 2017 | Autor:

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie dňa 10.02.2017 bude obecný úrad zatvorený. V súrnych prípadoch volajte tel. č. 0903493283
celý text

ostatné | 9. 2. 2017 | Autor:

Výkup papiera

Výkup papiera v obci sa uskutoční v pondelok 30.01.2017 pred obecným úradom v čase od 15.45 h do 16.00 h. Olej v obci nevykupujú.
celý text

ostatné | 23. 1. 2017 | Autor:

Upozornenie - zmena dátumu zberu plastov

Obecný úrad Borčice upozorňuje obyvateľov na zmenu termínu zberu plastov v obci v mesiaci január 2017 na deň 23.01.2017 o 11.30 h. celý text

ostatné | 20. 1. 2017 | Autor:

Čerpanie dovolenky na OcÚ

Obecný úrad Borčice oznamuje občanom, že v dňoch 27.12. - 30.12.2016 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo: 0903493283. Obecný úrad bude otvorený od 02.01.2017
celý text

ostatné | 27. 12. 2016 | Autor:
#

Pozvánka na Silvestra

Pozvánka na Silvestra
celý text

ostatné | 27. 12. 2016 | Autor:

Čerpanie dovolenky na OcÚ

Obecný úrad v Borčiciach oznamuje občanom, že v dňoch 22.12. a 23.12.2016 bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.
celý text

ostatné | 21. 12. 2016 | Autor:
prvá
z 3
posledná