Navigácia

Obsah

Oznam pre daňovníkov

Typ: ostatné
Oznam pre daňovníkov

Obec Borčice ako správca dane oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2021 nehnuteľnosť( pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Borčice, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 1. februára 2021. Podať priznanie k dani z nehnuteľnosti je povinný každý, kto sa v období od 2. januára 2020 do 1.1.2021 stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Rovnaké platí aj v tom prípade, ak došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru. Podať tento typ daňového priznania je potrebné aj v prípade zániku vlastníctva, správy, nájmu alebo užívania nehnuteľného majetku. Pokiaľ ste nadobudli nehnuteľnosť zdedením alebo dražbou, daňové priznanie musíte podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

  - v prípade nadobudnutia dedením nie je z pohľadu dane z nehnuteľnosti rozhodujúci dátum povolenia vkladu v katastri, ale dátum nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia( rozhodnutia) o dedičstve. Dátum sa nachádza v ľavom hornom rohu Osvedčenia o dedičstve.

 - v prípade nadobudnutia dražbou, je dôležitý dátum nadobudnutia právoplatnosti dražby alebo deň príklepu schválený súdom.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodávate, pokiaľ počas roka 2020 nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte, máte v nájme či užívate.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle: 0903 493 283, 042/449 32 83

daňové priznanie z nehnuteľnosti.pdf (1.65 MB)


Príloha

Vytvorené: 27. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 27. 12. 2021 10:27
Autor: