Navigácia

Obsah

Certipo s.r.o. Trenčín - akreditované laboratórium podľa EN ISO/IEC 17025

Typ: ostatné
Spoločnosť sa zaoberá akreditovanými rozbormi pitných, bazénových vôd( fyzikálno - chemický, mikrobiologický a biologický rozbor), studní, odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie a odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd a rozbor vody pri kolaudácii.Spoločnosť sa zaobertá fyzikálno - chemickým a mikrobiologickým rozborom potravín a alkoholu a mikrobiologickým rozborom sterov z pracovného prostredia.
Protokoly o skúške a fyzikálno - chemické analýzy vie spoločnosť vykonať už do 24 hod. a v prípade mikrobiológie do 4 dní od odberu vzorky.

Príloha

Vytvorené: 5. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 5. 6. 2020 08:59
Autor: