Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 136/2022

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Borčice

Vyvesené: 7. 6. 2022

Dátum zvesenia: 8. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť