Navigácia

Obsah

2021 Zápisnice

Zápisnica z 22. zasadnutia OZ - 31.3.2021 Stiahnuté: 87x | 09.04.2021

2021 Zvukové nahrávky z OZ

Zvuková nahrávka z 22. zasadnutia OZ - 31.3.2021 Stiahnuté: 25x | 09.04.2021

2021 Pozvánky na zasadnutia OZ

Pozvánka na 22. zasadnutie OZ - 31.03.2021 Stiahnuté: 26x | 25.03.2021

2021 Zápisnice

Príloha č. 9 k Zápisnici č.21 zo dňa 26.02.2021 Stiahnuté: 42x | 11.03.2021

2021 Zápisnice

Príloha č.8 k Zápisnici č.21 zo dňa 26.02.2021 Stiahnuté: 35x | 11.03.2021

2021 Zápisnice

Príloha č. 7 k Zápisnici č.21 zo dňa 26.02.2021 Stiahnuté: 27x | 11.03.2021

2021 Zápisnice

Príloha č. 6 k Zápisnici č. 21 zo dńa 26.02.2021 Stiahnuté: 25x | 11.03.2021

2021 Zápisnice

Príloha č. 5 k Zápisnici č. 21 zo dňa 26.02.2021 Stiahnuté: 25x | 11.03.2021

2021 Zápisnice

Príloha č.4 k Zápisnici č. 21 zo dńa 26.02.2021 Stiahnuté: 20x | 11.03.2021

2021 Zápisnice

Príloha č.3 k Zápisnici č. 21 zo dňa 26.02.2021 Stiahnuté: 18x | 11.03.2021

2021 Zápisnice

Príloha č.2 k Zápisnici č. 21 zo dňa 26.02.2021 Stiahnuté: 21x | 11.03.2021

2021 Zápisnice

Príloha č. 1 k Zápisnici č.21 zo dňa 26.02.2021 Stiahnuté: 22x | 11.03.2021

2021 Zápisnice

Zápisnica z 21. zasadnutia OZ - 26.02.2021 Stiahnuté: 99x | 08.03.2021

2021 Zvukové nahrávky z OZ

Zvuková nahrávka z 21. zasadnutia OZ - 26.02.2021 Stiahnuté: 30x | 08.03.2021

2021 Pozvánky na zasadnutia OZ

Pozvánka na 21. zasadnutie OZ - 26.02.2021 Stiahnuté: 53x | 16.02.2021

2020

20. zasadnutie OZ-k bodu č.5-stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2021 Stiahnuté: 57x | 17.03.2021

2020

20. zasadnutie OZ-k bodu č. 4-rozpočtové opatrenie č. 3 Stiahnuté: 32x | 17.03.2021

2020

Uznesenia z 20. zasadnutia OZ - 29.12.2020 Stiahnuté: 55x | 17.03.2021

2020

Zápisnica z 20. zasadnutia OZ - 29.12.2020 Stiahnuté: 51x | 17.03.2021

2020

Zvuková nahrávka z 20. zasadnutia OZ - 29.12.2020 Stiahnuté: 20x | 17.03.2021

Stránka