Navigácia

Obsah

2022 Zápisnice

Zápis z 29.zasadnutia OZ - 22.06.2022 Stiahnuté: 5x | 23.06.2022

2022 Zvukové nahrávky z OZ

Zvuková nahrávka z 29.zasadnutia OZ - 22.06.2022 Stiahnuté: 2x | 23.06.2022

2022 Pozvánky na zasadnutia OZ

Pozvánka na 29. zasadnutie OZ - 22.06.2022 Stiahnuté: 8x | 16.06.2022

2022 Zápisnice

Výpis uznesení z mimoriadneho 28.OZ zo dňa 04.05.2022-pozastavený výkon uznesení č. 221,222,223 Stiahnuté: 13x | 11.05.2022

2022 Zápisnice

Zápisnica z mimoriadneho 28.zasadnutia OZ - 04.05.2022 Stiahnuté: 35x | 11.05.2022

2022 Zvukové nahrávky z OZ

Zvuková nahrávka z mimoriadneho 28. zasadnutia OZ - 04.05.2022 Stiahnuté: 21x | 06.05.2022

2022 Pozvánky na zasadnutia OZ

Pozvánka na 28. mimoriadne zasadnutie OZ- 04.05.2022 Stiahnuté: 11x | 11.05.2022

2022 Zápisnice

Výpis uznesení z 27.OZ zo dňa 30.03.2022-pozastavený výkon uznesení č. 206,207,208,209,210,211,212 Stiahnuté: 50x | 08.04.2022

2022 Zápisnice

Príloha k bodu č. 9 k Zápisnici č.27 zo dňa 30.03.2022 Stiahnuté: 29x | 08.04.2022

2022 Zápisnice

Príloha k bodu č. 7 k Zápisnici č.27 zo dňa 30.03.2022 Stiahnuté: 21x | 08.04.2022

2022 Zápisnice

Príloha k bodu č. 6 k Zápisnici č.27 zo dňa 30.03.2022 Stiahnuté: 23x | 08.04.2022

2022 Zápisnice

Príloha k bodu č. 5 k Zápisnici č.27 zo dňa 30.03.2022 Stiahnuté: 18x | 08.04.2022

2022 Zápisnice

Príloha k bodu č. 4 k Zápisnici č.27 zo dňa 30.03.2022 Stiahnuté: 18x | 08.04.2022

2022 Zápisnice

Zápisnica z 27. zasadnutia OZ - 30.03.2022 Stiahnuté: 38x | 08.04.2022

2022 Zvukové nahrávky z OZ

Zvuková nahrávka z 27. zasadnutia OZ - 30.03.2022 Stiahnuté: 49x | 07.04.2022

2022 Pozvánky na zasadnutia OZ

Pozvánka na 27. zasadnutie OZ - 30.03.2022 Stiahnuté: 27x | 23.03.2022

2021 Zápisnice

Zvuková nahrávka z 26. zasadnutia OZ - 15.12.2021 Stiahnuté: 36x | 21.12.2021

2021 Zápisnice

Príloha k bodu č.8 k zápisnici č.26 zo dňa 15.12.2021 Stiahnuté: 45x | 21.12.2021

2021 Zápisnice

Príloha k bodu č.7 k Zápisnici č.26 zo dňa 15.12.2021 Stiahnuté: 39x | 21.12.2021

2021 Zápisnice

Príloha k bodu č. 6 k Zápisnici č.26 zo dňa 15.12.2021 Stiahnuté: 41x | 21.12.2021

Stránka