Navigácia

Obsah

Dokumenty - Tlačivá - Žiadosti

Stavebný úrad tlačivá

Návrh na vyvlastnenie Stiahnuté: 21x | 04.09.2019

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 27x | 04.09.2019

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 24x | 04.09.2019

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 92x | 16.04.2018

Prehlásenie - stavebný a odborný dozor Stiahnuté: 89x | 16.04.2018

Prílohy k stavebnému konaniu - obsah a rozsah projektovej dokumentacie pre stavebné konanie Stiahnuté: 112x | 16.04.2018

Správne poplatky stavebná správa od 01.01 Stiahnuté: 77x | 16.04.2018

Źiadosť o stavebné povolenie studne a povolenie odberu vody Stiahnuté: 24x | 05.09.2019

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby § 88 Stiahnuté: 38x | 06.09.2019

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 20x | 04.09.2019

Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie a pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 84x | 16.04.2018

Žiadosť o povolenie parkovania Stiahnuté: 22x | 04.09.2019

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 22x | 04.09.2019

Žiadosť o povolenie zmeny dokončenej stavby - prístavby, nadstavby, stavebné úpravy Stiahnuté: 24x | 04.09.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 23x | 04.09.2019

žiadosť o povolenie zmeny stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní Stiahnuté: 25x | 04.09.2019

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 24x | 05.09.2019

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 25x | 05.09.2019

Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní. Stiahnuté: 25x | 05.09.2019

Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy Stiahnuté: 48x | 06.09.2019

Stránka