Navigácia

Obsah

Dokumenty - Tlačivá - Žiadosti

Trhové miesta - tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 96x | 16.04.2018

Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu (VK) Stiahnuté: 32x | 12.04.2019

Žiadosť o vydanie povolenia Stiahnuté: 70x | 16.04.2018

Sociálna služba - tlačivá

Prílohy k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 69x | 16.04.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 97x | 16.04.2018

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 75x | 16.04.2018

Životné prostredie - tlačivá

Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuté: 87x | 16.04.2018

Miestne dane a poplatky

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - fyzické osoby Stiahnuté: 82x | 16.04.2018

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnické osoby Stiahnuté: 73x | 16.04.2018

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov Stiahnuté: 54x | 16.04.2018

Priznanie k miestnym daniam fyzické osoby Stiahnuté: 58x | 16.04.2018

Priznanie k miestnym daniam právnické osoby Stiahnuté: 54x | 16.04.2018

Stavebný úrad tlačivá

Bilancia skrývky Stiahnuté: 127x | 16.04.2018

Informácie pre stavebníkov pri zatepľovaní a rekonštrukciách a ochrana živočíchov Stiahnuté: 110x | 16.04.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby bez zmeny stavby Stiahnuté: 73x | 16.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby Stiahnuté: 174x | 16.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia terénne úpravy Stiahnuté: 81x | 16.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 78x | 16.04.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 68x | 16.04.2018

Návrh na vyvlastnenie Stiahnuté: 86x | 16.04.2018

Stránka