Navigácia

Obsah

Dokumenty - Tlačivá - Žiadosti

Trhové miesta - tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 70x | 16.04.2018

Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu (VK) Stiahnuté: 6x | 12.04.2019

Žiadosť o vydanie povolenia Stiahnuté: 56x | 16.04.2018

Sociálna služba - tlačivá

Prílohy k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 51x | 16.04.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 75x | 16.04.2018

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 59x | 16.04.2018

Životné prostredie - tlačivá

Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuté: 71x | 16.04.2018

Miestne dane a poplatky

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - fyzické osoby Stiahnuté: 65x | 16.04.2018

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnické osoby Stiahnuté: 55x | 16.04.2018

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov Stiahnuté: 42x | 16.04.2018

Priznanie k miestnym daniam fyzické osoby Stiahnuté: 46x | 16.04.2018

Priznanie k miestnym daniam právnické osoby Stiahnuté: 44x | 16.04.2018

Stavebný úrad tlačivá

Bilancia skrývky Stiahnuté: 105x | 16.04.2018

Informácie pre stavebníkov pri zatepľovaní a rekonštrukciách a ochrana živočíchov Stiahnuté: 84x | 16.04.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby bez zmeny stavby Stiahnuté: 62x | 16.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby Stiahnuté: 100x | 16.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia terénne úpravy Stiahnuté: 67x | 16.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 67x | 16.04.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 57x | 16.04.2018

Návrh na vyvlastnenie Stiahnuté: 58x | 16.04.2018

Stránka