Navigácia

Obsah

Dokumenty - Tlačivá - Žiadosti

Trhové miesta - tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 247x | 16.04.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby bez zmeny stavby Stiahnuté: 40x | 04.09.2019

Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu (VK) Stiahnuté: 110x | 12.04.2019

Žiadosť o vydanie povolenia k predaju na trhovom mieste Stiahnuté: 57x | 28.08.2019

Sociálna služba - tlačivá

Prílohy k žiadosti uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 56x | 03.09.2019

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 82x | 03.09.2019

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 58x | 03.09.2019

Životné prostredie - tlačivá

Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuté: 161x | 16.04.2018

Miestne dane a poplatky

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - fyzické osoby Stiahnuté: 65x | 04.09.2019

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnické osoby Stiahnuté: 68x | 04.09.2019

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov Stiahnuté: 108x | 16.04.2018

Priznanie k miestnym daniam fyzické osoby Stiahnuté: 146x | 16.04.2018

Priznanie k miestnym daniam právnické osoby Stiahnuté: 110x | 16.04.2018

Stavebný úrad tlačivá

Bilancia skrývky Stiahnuté: 309x | 16.04.2018

Informácie pre stavebníkov pri zatepľovaní a rekonštrukciách a ochrana živočíchov Stiahnuté: 247x | 16.04.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby bez zmeny stavby Stiahnuté: 144x | 16.04.2018

Návrh na vydanie koladudačného rozhodnutia - terénne úpravy Stiahnuté: 44x | 04.09.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby Stiahnuté: 68x | 04.09.2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 48x | 04.09.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 60x | 04.09.2019

Stránka