Navigácia

Obsah

Dokumenty - Tlačivá - Žiadosti

Trhové miesta - tlačivá

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby bez zmeny stavby Stiahnuté: 49x | 04.09.2019

Žiadosť o vydanie povolenia k predaju na trhovom mieste Stiahnuté: 68x | 28.08.2019

Sociálna služba - tlačivá

Prílohy k žiadosti uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 66x | 03.09.2019

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 94x | 03.09.2019

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 69x | 03.09.2019

Životné prostredie - tlačivá

Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuté: 5x | 21.09.2020

Miestne dane a poplatky

Dohoda o určení zástupcu na podanie k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 4x | 21.09.2020

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - fyzické osoby Stiahnuté: 74x | 04.09.2019

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnické osoby Stiahnuté: 81x | 04.09.2019

Priznanie k miestnym daniam fyzické osoby Stiahnuté: 157x | 16.04.2018

Priznanie k miestnym daniam právnické osoby Stiahnuté: 124x | 16.04.2018

Stavebný úrad tlačivá

Bilancia skrývky Stiahnuté: 5x | 21.09.2020

Informácie pre stavebníkov pri zatepľovaní a rekonštrukciách a ochrana živočíchov Stiahnuté: 277x | 16.04.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 4x | 21.09.2020

Návrh na vydanie koladudačného rozhodnutia - terénne úpravy Stiahnuté: 57x | 04.09.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby Stiahnuté: 84x | 04.09.2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 59x | 04.09.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 68x | 04.09.2019

Návrh na vyvlastnenie Stiahnuté: 44x | 04.09.2019

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 88x | 04.09.2019

Stránka