Navigácia

Obsah

Dokumenty - Tlačivá - Žiadosti

Trhové miesta - tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 42x | 16.04.2018

Žiadosť o vydanie povolenia Stiahnuté: 35x | 16.04.2018

Sociálna služba - tlačivá

Prílohy k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 34x | 16.04.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 40x | 16.04.2018

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 34x | 16.04.2018

Životné prostredie - tlačivá

Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuté: 43x | 16.04.2018

Miestne dane a poplatky

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - fyzické osoby Stiahnuté: 45x | 16.04.2018

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnické osoby Stiahnuté: 40x | 16.04.2018

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov Stiahnuté: 29x | 16.04.2018

Priznanie k miestnym daniam fyzické osoby Stiahnuté: 30x | 16.04.2018

Priznanie k miestnym daniam právnické osoby Stiahnuté: 28x | 16.04.2018

Stavebný úrad tlačivá

Bilancia skrývky Stiahnuté: 48x | 16.04.2018

Informácie pre stavebníkov pri zatepľovaní a rekonštrukciách a ochrana živočíchov Stiahnuté: 50x | 16.04.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby bez zmeny stavby Stiahnuté: 41x | 16.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby Stiahnuté: 54x | 16.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia terénne úpravy Stiahnuté: 39x | 16.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 44x | 16.04.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 38x | 16.04.2018

Návrh na vyvlastnenie Stiahnuté: 36x | 16.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 41x | 16.04.2018

Stránka