Navigácia

Obsah

Dokumenty - Tlačivá - Žiadosti

Trhové miesta - tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 30x | 16.04.2018

Žiadosť o vydanie povolenia Stiahnuté: 19x | 16.04.2018

Sociálna služba - tlačivá

Prílohy k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 18x | 16.04.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 25x | 16.04.2018

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 19x | 16.04.2018

Životné prostredie - tlačivá

Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuté: 29x | 16.04.2018

Miestne dane a poplatky

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - fyzické osoby Stiahnuté: 30x | 16.04.2018

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnické osoby Stiahnuté: 26x | 16.04.2018

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov Stiahnuté: 17x | 16.04.2018

Priznanie k miestnym daniam fyzické osoby Stiahnuté: 18x | 16.04.2018

Priznanie k miestnym daniam právnické osoby Stiahnuté: 17x | 16.04.2018

Stavebný úrad tlačivá

Bilancia skrývky Stiahnuté: 20x | 16.04.2018

Informácie pre stavebníkov pri zatepľovaní a rekonštrukciách a ochrana živočíchov Stiahnuté: 27x | 16.04.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby bez zmeny stavby Stiahnuté: 27x | 16.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby Stiahnuté: 32x | 16.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia terénne úpravy Stiahnuté: 24x | 16.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 27x | 16.04.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 24x | 16.04.2018

Návrh na vyvlastnenie Stiahnuté: 17x | 16.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 26x | 16.04.2018

Stránka